PKN Woerden

Kerk & Israël

De commissie Kerk&Israël is een interkerkelijke commissie. Het doel van de commissie is om aandacht te vragen voor de relatie die de kerk heeft met het Jodendom.

Een aantal activiteiten van de commissie Kerk&Israël:

  • Elke eerste zondag van oktober, op Israëlzondag, is er uitgebreide aandacht voor Israël;
  • Elk jaar zijn er meerdere thema- en gespreksavonden;
  • De commissie geeft op verzoek lezingen en publiceert regelmatig in kerkbladen en andere media;
  • De commissie onderhoudt de Joodse begraafplaats;
  • De commissie heeft contact met landelijke organen die dezelfde doelen hebben als Kerk&Israël, ingesteld door de PKN of Classis Woerden;
  • De commissie bezoekt studiedagen en conferenties.

Door de verschillende activiteiten wil de commissie mensen bewust maken van het feit dat de oorsprong van de christelijke kerk bij het Jodendom ligt. Wil je op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief via e-mail.

Jaarverslag en verantwoording
Elk jaar stelt de commissie een jaarverslag en een financieel overzicht samen. Deze documenten stuurt ze naar de kerkenraden, de Classis Woerden en de Raad van Kerken. De documenten zijn op te vragen bij de kerkenraad.