Veilige Kerk

De Protestantse Gemeenten in Woerden delen samen twee vertrouwenspersonen: Margriet van der Kooi en Wim Koerselman.

Je kunt contact opnemen met een vertrouwenspersoon als je je niet veilig voelt in de gemeente. Bijvoorbeeld door een van deze drie onderwerpen:

  • grensoverschrijdend gedrag van iemand met een taak in de kerk. Dat kan een predikant of kerkenraadslid zijn, maar ook leiders van het jeugdwerk of iemand anders met een taak in de gemeente
  • discriminatie
  • pesten

Denk je dat dit speelt in de gemeente of heb je vragen over deze onderwerpen? Neem dan contact op met een vertrouwenspersoon. Hun gegevens vind je onderaan deze pagina.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Het belangrijkste dat een vertrouwenspersoon doet als je contact met hem of haar zoekt is naast je staan. Een vertrouwenspersoon kan je daarnaast helpen met gesprekken die je met iemand hebt, het gesprek voor je aangaan, of je bijstaan in het doen van aangifte.

En heel belangrijk: bij de vertrouwenspersoon is je verhaal veilig, je kunt op hem of haar vertrouwen. Alleen met jouw toestemming wordt er iets gerapporteerd aan een ander.

Wat is een vertrouwenspersoon níet?

Een vertrouwenspersoon is geen therapeut of een mediator. Ook gaat een vertrouwenspersoon niet onderzoeken of je melding of je vermoeden klopt. Hij of zij doet dus niet aan waarheidsvinding. Ook is een vertrouwenspersoon geen aanspreekpunt voor ‘gewone’ conflicten.

Wat doet een vertrouwenspersoon nog meer?

Ook als er geen meldingen vanuit de gemeente zijn, doen vertrouwenspersonen hun werk. Ze vragen aandacht voor het voorkomen van misbruik in de gemeente. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat de kerkenraad dit onderwerp een plaats geeft in haar beleid én dat het beleid goed wordt uitgevoerd.

Wie zijn de vertrouwenspersonen?

Er zijn twee vertrouwenspersonen die je kunt benaderen: Margriet van der Kooi en Wim Koerselman. Onderaan de pagina stellen ze zich aan je voor.

Deze vertrouwenspersonen zijn vertrouwenspersoon voor alle Protestantse Gemeenten in Woerden: de Hervormde Gemeente Woerden, de Gereformeerde Kerk en de Evangelisch Lutherse Kerk.

Waarom zijn er vertrouwenspersonen?

Het is een besluit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) dat per gemeente of per ring van gemeenten een gekwalificeerde vertrouwenspersoon moet worden aangesteld.

De vertrouwenspersonen stellen zich voor:

Margriet van der Kooi

“In 1986 nam ik vanuit Amsterdam, waar ik in een wijk en een paar ziekenhuizen gewerkt had, een beroep naar Woerden aan. Ik zou als bevestigd predikant, dus met een kerkelijk mandaat in het Hofpoort Ziekenhuis gaan werken als geestelijk verzorger. Die verbinding met de plaatselijke gemeente heb ik altijd erg belangrijk en fijn gevonden. Om die reden hebt u mij doorheen de jaren op de verschillende kansels van de kerken in Woerden gezien – Opstandingskerk, Kruiskerk, Petruskerk, Maranathakerk, de Lutherse kerk en de Bonaventurakerk. De mooiste baan in het ziekenhuis had ik – een Huis van Barmhartigheid en vertrouwen. Het ziekenhuis heb ik sinds mijn emeritaat ingewisseld voor het Daan Theeuwes Centrum, gesitueerd in en schuin tegenover het oude ziekenhuis. Ik ben zogezegd ‘van Woerden’. Het is een eer om als vertrouwenspersoon verbonden te blijven met 'mijn’ kerk(en) en de mensen die daarbij horen. Ik ben per mail en telefoon bereikbaar: of 06-19075953.”

Wim Koerselman

“Sinds juli 2016 woon ik samen met mijn vrouw in Woerden. Zomer 2016 ging ik namelijk met emeritaat. In 1978 begon ik als predikant in Suameer, een dorpje in Friesland. Mijn vijfde en laatste gemeente was Rotterdam-Overschie. Het bevalt me prima nu gewoon gemeentelid te zijn en net als vele anderen vrijwilligerswerk in en buiten de kerk te doen. Ook ga ik zondags regelmatig in kerkdiensten voor. Als vertrouwenspersoon wil ik u waar nodig graag helpen en terzijde staan. U kunt mij mailen: of bellen 0348-508140.”