Kerngemeente Het Baken

‘We geloven dat het zoeken naar en leven met God echt relevant is voor je leven. We willen op een nieuwe en eigentijdse manier leven vanuit de kern van het christelijk geloof.’​

– Het Baken

Het Baken is een geloofsgemeenschap in de Woerdense wijken Snel & Polanen en Waterrijk. We zijn een gemeenschap waar mensen elkaar en God kunnen ontmoeten. We doen dit op een frisse en open manier waarin ruimte is voor verschillen. Daarom is iedereen welkom! Je bent welkom als zoeker, gelovige of niet-gelovige.

De geloofsgemeenschap van Het Baken wil een plek bieden aan iedereen die vorm wil geven aan zijn geloof in God. We luisteren naar elkaar en ontdekken samen wat God ons in deze tijd te zeggen heeft. Verschillende belevingen hebben daarin hun plaats. Onze bron is de Bijbel en we maken deel uit van de rijke traditie van het christelijk geloof. Wij willen een gemeenschap zijn die open en warm is, concreet en bemoedigend.

Het Baken is een kerngemeente van de PKN en een initiatief van de gezamenlijke Protestantse Kerken in Woerden. Kijk voor meer informatie op www.hetbakenwoerden.nl of de Facebook-pagina van het Baken.