Lutherse Gemeente

De Lutherse gemeente neemt een eigen plaats in binnen de Protestantse Kerk Nederland (PKN) in Woerden. De gemeente heeft een sterk oecumenisch karakter, met veel aandacht voor liturgie, diaconie en muziek. Een liberale gemeente, die midden in de samenleving staat en ruimte biedt aan mensen met verschillende achtergronden. Ontmoeting is een kernwoord. Als gemeente willen zij aandacht en zorg hebben voor mensen, ver weg en dichtbij.

Klein & Actief

De Lutherse gemeente is zeker niet het grootste kerkgenootschap in Woerden, maar ze zijn na bijna 500 jaar nog altijd springlevend en groeiende. Er is een sterke betrokkenheid op elkaar en bij allerlei activiteiten: een eigen cantorij, gesprekskringen, ‘koffie met noten’, catechisatiegroepen en verschillende avondactiviteiten, zoals een leerhuis over Bachcantates. Daarbij zoeken zij voortdurend naar nieuwe mogelijkheden om de verschillende generaties aan te spreken.

Elke zondag is er om 10.30 uur een kerkdienst die aansluit bij de eeuwenoude lutherse traditie. Liturgie, muziek en de klanken van het monumentale Bätzorgel maken daar een belangrijk dee; van uit. Toch staan we zeker niet stil: er is ook ruimte voor eigentijdse beleving en vernieuwing. Ons sfeervolle kerkgebouw dateert uit de zeventiende eeuw en nodigt uit tot rust, bezinning of inkeer, maar geeft ook nieuwe energie en bemoediging.

In ons doen en laten als gemeente komt een aantal elementen terug:

  • Een open gemeente: de kerk als herberg
  • Een open kerkgebouw: de kerk als bezinningsplek
  • Herkenbaarheid in het kerkelijke landschap
  • Zichtbaarheid in de samenleving
  • Liturgie en muziek