Paastridium ABC

Een inleiding op de periode van pasen

Wat is dat?

Het paastriduüm of Triduum Sacrum is de periode die begint met de vesper van Witte Donderdag en loopt tot en met paaszondag. In deze periode wordt het lijden, de dood en de verrijzenis van Christus herdacht en gevierd. Ook Goede Vrijdag en Stille Zaterdag maken deel uit van het paastriduüm.

Wat vooraf ging:

Pasen begint vlak na kerst. Ja echt? Ja, als de drie koningen op kraambezoek zijn geweest, leven we al bijna toe naar Pasen. De 40dagentijd begint op Aswoendag. Op Aswoensdag krijgen we kracht toegebeden om sober te leven, of om opnieuw de juiste prioriteiten te stellen als het gaat om geven, bidden en vasten. We leven mee met de veertig dagen dat Jezus Christus in de woestijn verbleef na zijn doop. We denken aan het volk Israël dat veertig jaar in de woestijn verbleef. Die jaren of dagen in de woestijn werden een levensbeeld van de pelgrimage van de mens door de woestijn van het leven.

Meer lezen https://www.mijnkerk.nl/blog/wat-is-pasen

Palmzondag

Meer lezen over Palmpasen? Zie https://www.mijnkerk.nl/blog/weekendtip-vier-palmpasen-mijnkerk-nl

Witte donderdag

Jezus Christus viert het laatste avondmaal met zijn vrienden de discipelen – dit is tijdens het joodse Pesach, dus we gaan er vanuit dat ze de Sedermaaltijd houden. Hij wast de voeten van zijn vrienden en vertelt Hij dat een van hen Hem zal verraden en een ander Hem zal verloochenen. Hij gaat bidden in de hof van Getsemane, een olijfboomgaard, en de discipelen vallen in slaap. Judas komt met de Romeinse soldaten om Jezus gevangen te nemen. Hij komt voor het gerecht.

Hoe vieren we witte donderdag?

Om 19.30 uur kun je in diverse kerken in Woerden naar een viering met avondmaal. Iedereen is welkom. Aan het einde van de viering op Witte donderdag wordt de liturgische tafel leeggeruimd. We begeven ons in gedachten in de hof van Getsemane, waar Jezus ons vraagt om te waken.

Goede vrijdag

Jezus wordt veroordeeld. Hij wordt gekruisigd. Hij sterft. Het wordt midden op de dag helemaal donker. Het grote gordijn in de tempel scheurt van boven naar beneden – de weg naar God is vrij. Zijn vrienden mogen Hem later van het kruis halen en leggen Hem in een graf.

Hoe vieren we Goede vrijdag?

Om 19.30 uur is in alle kerken van Woerden een viering. In sommige kerken is er avondmaal. Vaak staat het Passieverhaal van de evangelist Johannes centraal.

Stille zaterdag

Op Stille Zaterdag is het stil. Jezus is dood. De leerlingen zijn verslagen. Bovendien is het een sabbat, de wekelijkse Joodse rustdag. Op stille zaterdag ging vanouds over de nederdaling in het dodenrijk. In oosterse kerken wordt vooral de overwinning op dood en duivel gevierd. Het is een hellevaart waar Jezus met zijn kruis de poort van de onderwereld opent.

Hoe vieren wij Stille zaterdag?

Buiten brandt een waakvuur. De paaskaarswordt ontstoken. We brengen de Paaskaars de donkere kerk in en we geven het licht aan elkaar door met kleine kaarsjes. We lezen teksten over het licht uit Exodus, uit Psalmen, de profeten en het evangelie en zingen daarover.

In de eerste eeuwen van het christendom, was de Paasnacht het moment om gedoopt te worden. Daarom is in de Paasnacht de vernieuwing van de doop een waardevol symbool. Na het uitspreken van een geloofsbelijdenis kan een ieder naar voren komen om herinnerd te worden aan zijn/haar eigen doop. Dat gebeurt op een wijze waarmee de oosters-orthodoxe kerken vertrouwd zijn: met water uit het doopvont ontvangt een ieder op het voorhoofd het kruisteken van Jezus met daarbij de bede: ‘De Geest is het die levend maakt’

Als we het evangelie van de opstanding lezen, gaan we staan.

Na het slotlied en de zegen, breken we de vastentijd. Het is feest want de Heer is waarlijk opgestaan!

Waarom zou jij dit meevieren?

We nodigen je uit deze vieringen mee te maken. Kijk, luister, ontvang.

 

Bron: Fragmenten en bouwstenen, Jan de Jongh.