Kliederkerk

Kliederkerk Woerden wil laagdrempelige ontmoetingen voor alle leeftijden rondom een Bijbelverhaal organiseren.

Samen ontdekken, samen vieren en samen eten zijn de vaste onderdelen van Kliederkerk. We nodigen alle kinderen van 4-12 jaar uit om mee te doen. Kom samen met je vader, moeder, opa of oma.

De toegang is gratis. Voor wie dat wil is er na afloop gelegenheid een vrijwillige bijdrage te doen voor de gemaakte onkosten.

Bericht van de Kliederkerk

De volgende Kliederkerk is op zondag 30 juni van 15.30-18.00 uur op de boerderij (’s Gravensloot 28). Het thema is 'Op reis met Naäman'.
Geef je uiterlijk 24 juni op via:

Kliederkerk Woerden steunen?

Drie keer per jaar organiseert Kliederkerk Woerden een aantrekkelijke activiteit voor (groot)ouders met hun (klein)kinderen, voor mensen van de kerk en ook voor mensen uit de wijk.
Dat vinden we super leuk om te organiseren en we willen dit vooral blijven aanbieden, en liefst ook standaard gratis.

Wil je Kliederkerk Woerden steunen? Dat kan op 2 manieren:

  1. We vinden het ook super gaaf als je onze missie met een vrijwillige gift wilt ondersteunen, zodat we dit ook in de toekomst kunnen blijven doen.
    Op onderstaand rekeningnummer ontvangen we graag jouw bijdrage:
    NL35RABO0373709579 t.n.v. Missionaire Commissie Geref. Kerk Woerden ovv Kliederkerk
  2. Veel wordt gedaan door vrijwilligers in de Kruiskerk. Wie vindt het leuk om ons team te komen versterken als vrijwilliger?

Meer weten/vragen:

, 06-10053520 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *