Kliederkerk

Kliederkerk Woerden wil laagdrempelige ontmoetingen voor alle leeftijden rondom een Bijbelverhaal organiseren. Samen ontdekken, samen vieren en samen eten zijn de vaste onderdelen van Kliederkerk. We nodigen alle kinderen van 4 - 12 samen met hun ouder(s), opvoeder(s) of opa en oma uit om mee te doen. De toegang is gratis. Voor wie dat wil is er na afloop gelegenheid een vrijwillige bijdrage te doen voor de gemaakte onkosten.

Deelnemen aan Kliederkerk Woerden Thuis?
De komende  Kliederkerk is weer in de vorm van een thuispakket als gevolg van de huidige Corona-maatregelen. Doen jullie (als gezin) ook (weer) mee?

Start: zaterdag 20 februari

Afsluitende viering:

zondag 7 maart om 16.00 uur via livestream vanuit de Kruiskerk via  kerkdienstgemist.nl .

Onderwerp: HET LICHAAM VAN CHRISTUS naar het Bijbelverhaal in 1 Korinthe 12.
Thema’s die daarbij naar voren komen zijn verbondenheid, lichaam, talenten, liefde/zorg voor jezelf en voor de ander.
Opgeven kan tot en met zondag 14 februari, met vermelding van het aantal personen en jullie huisadres.
Jullie krijgen het startpakket dan uiterlijk vrijdag 19 februari vóór 12 uur thuis bezorgd.

Kliederkerk Woerden steunen?
Drie keer per jaar organiseert Kliederkerk Woerden een aantrekkelijke activiteit voor (groot)ouders met hun (klein)kinderen, voor mensen van de kerk en ook voor mensen uit de wijk.
Dat vinden we super leuk om te organiseren en we willen dit vooral blijven aanbieden, en liefst ook standaard gratis.

Wil je Kliederkerk Woerden en de thuispakketten steunen? Dat kan op 2 manieren…

  1. We vinden het ook super gaaf als je onze missie met een vrijwillige gift wilt ondersteunen, zodat we dit ook in de toekomst kunnen blijven doen.
    Op onderstaand rekeningnummer ontvangen we graag jouw bijdrage:
    NL35RABO0373709579 t.n.v. Missionaire Commissie Geref. Kerk Woerden ovv Kliederkerk Thuispakket maart 2021
  2. Veel wordt gedaan door vrijwilligers in de Kruiskerk. Wie vindt het leuk om ons team te komen versterken als vrijwilliger?

Meer weten/vragen:
, 06-10053520

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *