Zorg voor de schepping

In Nederland viel Earth Overshoot Day dit jaar op 1 april. Op 1 april hadden we in Nederland al alle grondstoffen verbruikt die de aarde in één jaar voor ons kan voortbrengen.

In de Bijbel staat: “Want door Hem (Jezus) zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn dóór Hem en vóór Hem geschapen. En Hij is vóór alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door Hem” (Kol. 1:16-17). Uit deze tekst blijkt duidelijk: leven voor Christus betekent zorg dragen voor de schepping. De schepping is immers dóór Hem en vóór Hem geschapen. En trouwens, die schepping, dat zijn wij ook! Wij bestaan, samen met alles wat God gemaakt heeft, ‘tezamen door Hem’. Heel letterlijk betekent dat: zonder aarde geen mensen.

Gezamenlijke kerngroep Zorg voor de Schepping

Het is hoog tijd voor actie, zeker in de kerk. De Kerkorde stelt niet voor niets dat de diaconie aandacht moet vragen voor de zorg voor de schepping. Wij doen dit onder andere met de kerngroep Zorg voor de Schepping. Met leden uit beide wijkgemeentes spannen wij ons in om de ecologische voetafdruk van de gemeente te verkleinen.

Aandacht in de kerkdiensten op 14 april

‘Zorg voor de Schepping’ krijgt ruime aandacht in de beide ochtenddiensten op 14 april.