ZIN dienst 16 januari 2022 – licht in het duister

Terugblik Jeugdkerstnachtdienst

In weer een volledige livestream waren velen te gast in De Reünie van de kerstnacht. Maria, de herder en de engel ontmoeten elkaar na lange tijd weer. en blikken terugblikken op alle gebeurtenissen. In 3 gespreksronden werd teruggeblikt op de gebeurtenissen die nacht en werd gepresenteerd welke betekenis dat nu vandaag de dag heeft.

ZIN dienst 16 januari ‘Licht in het donker’

Heel snel al is er de volgende Zin-dienst op 16 januari. Ook deze dienst is alleen digitaal mee te beleven. Deze zondag is ook de start van de week van Gebed, met dit jaar als thema: Licht in het donker. Dat is ook het thema van de Zin-dienst en onze spreker Jan Willem Stam geeft op jeugdige wijze invulling aan dit thema vanuit de Bijbeltekst: Mattheüs 2:1-12

De band We are the Sound zal live spelen.

Er is in ieder geval livestream! Jij kijkt toch ook weer? Ga dan om 10:30 uur naar

jongwoerden.nl/livestream

Houd TikTok, Instagram, facebook en Jong Woerden in de gaten voor meer info!

www: jongwoerden.nl/ZIN

Facebook: facebook.com/zinwoerden

Insta: @zinwoerden

TikTok: @zindienst