Rondom de kerkdienst

Actuele aanpassingen vind je op de pagina over kerkdiensten en Corona!

Onze ochtenddiensten worden afwisselend gehouden in de Petruskerk (Kerkplein 5) en de Maranathakerk (Molenvlietbaan 10). Ze beginnen om 9.30 uur.

Op de zondagavonden om 18.30 uur houden we diensten samen met de gereformeerden. In de agenda worden deze diensten vermeld als PKN avonddienst. Onder deze avonddiensten zijn ook vesperdiensten, cantatediensten en Uren van Lofprijzing. De meeste van deze diensten zijn in de Opstandingskerk (Wilhelminaweg 8) of de Kruiskerk (Mesdagplein 4).

 

Voor, tijdens en na de dienst

Voor de dienst begint

In de Maranathakerk staat er bij de ingang van de kerk iemand om je te begroeten en mogelijk een flyer uit te delen. Vaak is dit een ouderling of betrokkene bij het jeugdwerk. Op een statafel ligt een kaart die samen met de bloemen uit de kerk bij een gemeentelid wordt gebracht. Je kunt hier je naam op schrijven.

De Petruskerk heeft twee ingangen. De ingang naast het Stadsmuseum wordt het meest gebruikt. Je komt dan achter in de kerk binnen. Op een statafel ligt een kaart die samen met de bloemen uit de kerk bij een gemeentelid wordt gebracht. Je kunt hier je naam op schrijven.

Er ligt er ook een zondagsbrief met daarop de orde van de dienst. Dat geeft aan hoe de dienst verloopt, er is geen beamer in de Petruskerk. Je kunt zowel linksom als rechtsom de kerk binnenlopen.

Tijdens de dienst

Iedere kerkdienst heeft een vaste volgorde, de liturgie. De liturgie is een samenhangend geheel van gebeden, teksten en handelingen die een eredienst vormen. Alle onderdelen hebben historische, bijbels wortels. Een aantal vaste onderdelen:

  • We worden stil. Om ruimte te maken in ons hoofd en de dingen die ons bezighouden los te laten, zodat we onze aandacht kunnen richten op de ontmoeting met God en met elkaar.
  • We zingen God de lof toe. We zingen meestal onder begeleiding van orgel of piano. De meeste liederen komen uit het Nieuwe Liedboek (Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk uit 2013). In de kerk vind je exemplaren om tijdens de dienst te gebruiken.
  • We lezen uit de Bijbel. We lezen voornamelijk uit De Nieuwe Bijbelvertaling (2004).
  • Tijdens de preek legt de predikant de gelezen tekst(en) uit de Bijbel uit.
  • We danken en bidden tot God. We danken voor alles wat we gekregen hebben, maar bidden ook om zijn kracht en hulp.
  • We delen van onze overvloed. Er is iedere zondag ten minste één collecte tijdens de dienst en één collecte bij de uitgang van de dienst. Elke eerste zondag van de maand is er een extra collecte. De collecte is vooral bedoeld voor leden en vaste gasten en is zeker niet verplicht. Je kunt gebruikmaken van collectebonnen.
  • We ontvangen Gods zegen voor de nieuwe week.

Na de dienst

Na morgendiensten in de Maranathakerk is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met koffie, thee en limonade.

 

Kinder- en jongerenprogramma

 

Bijzondere diensten

Noord + West

Lees meer over onze wijk op de volgende pagina’s: