Rondom de kerkdienst

Actuele aanpassingen vind je op de pagina over kerkdiensten en Corona!

Onze ochtenddiensten worden afwisselend gehouden in de Petruskerk (Kerkplein 5) en de Maranathakerk (Molenvlietbaan 10). Ze beginnen om 9.30 uur.

Op de zondagavonden om 18.30 uur houden we diensten samen met de gereformeerden. In de agenda worden deze diensten vermeld als PKN avonddienst. Onder deze avonddiensten zijn ook vesperdiensten, cantatediensten en Uren van Lofprijzing. De meeste van deze diensten zijn in de Opstandingskerk (Wilhelminaweg 8) of de Kruiskerk (Mesdagplein 4).

 

Voor, tijdens en na de dienst

Voor de dienst begint

In de Maranathakerk staat er bij de ingang van de kerk iemand om je te begroeten en mogelijk een flyer uit te delen. Vaak is dit een ouderling of betrokkene bij het jeugdwerk. Op een statafel ligt een kaart die samen met de bloemen uit de kerk bij een gemeentelid wordt gebracht. Je kunt hier je naam op schrijven.

De Petruskerk heeft twee ingangen. De ingang naast het Stadsmuseum wordt het meest gebruikt. Je komt dan achter in de kerk binnen. Op een statafel ligt een kaart die samen met de bloemen uit de kerk bij een gemeentelid wordt gebracht. Je kunt hier je naam op schrijven.

Er ligt er ook een zondagsbrief met daarop de orde van de dienst. Dat geeft aan hoe de dienst verloopt, er is geen beamer in de Petruskerk. Je kunt zowel linksom als rechtsom de kerk binnenlopen.

Tijdens de dienst

Iedere kerkdienst heeft een vaste volgorde, de liturgie. De liturgie is een samenhangend geheel van gebeden, teksten en handelingen die een eredienst vormen. Alle onderdelen hebben historische, bijbels wortels. Een aantal vaste onderdelen:

 • We worden stil. Om ruimte te maken in ons hoofd en de dingen die ons bezighouden los te laten, zodat we onze aandacht kunnen richten op de ontmoeting met God en met elkaar.
 • We zingen God de lof toe. We zingen meestal onder begeleiding van orgel of piano. De meeste liederen komen uit het Nieuwe Liedboek (Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk uit 2013). In de kerk vind je exemplaren om tijdens de dienst te gebruiken.
 • We lezen uit de Bijbel. We lezen voornamelijk uit De Nieuwe Bijbelvertaling (2004).
 • Tijdens de preek legt de predikant de gelezen tekst(en) uit de Bijbel uit.
 • We danken en bidden tot God. We danken voor alles wat we gekregen hebben, maar bidden ook om zijn kracht en hulp.
 • We delen van onze overvloed. Er is iedere zondag ten minste één collecte tijdens de dienst en één collecte bij de uitgang van de dienst. Elke eerste zondag van de maand is er een extra collecte. De collecte is vooral bedoeld voor leden en vaste gasten en is zeker niet verplicht. Je kunt gebruikmaken van collectebonnen.
 • We ontvangen Gods zegen voor de nieuwe week.

Na de dienst

Na morgendiensten in de Maranathakerk is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met koffie, thee en limonade.

 

Kinder- en jongerenprogramma

De crèche is op dit moment iets anders georganiseerd dan gebruikelijk. Lees de meest recente informatie over de kinderoppas en corona.

Tijdens de ochtenddienst is er oppas voor kinderen tot en met vijf jaar. Kinderen van 4-5 jaar mogen kiezen of zij de hele dienst naar de oppas gaan, of dat zij na het kindermoment in de kerk met de leiding van de kindernevendienst meelopen. Zij gaan dan naar de oppas en blijven daar tot het einde van de dienst. Kinderen van 0-5 jaar meld je aan voor de crèche (ook als ze eerst naar de kerkdienst gaan). Gebruik daarvoor het reserveringssysteem bij de kerkdienst in de agenda. Meer informatie over het aanmelden vind je hier.

Voor diensten in de Maranathakerk is de crèche in een zaaltje van de kerk zelf. De crèche van de Petruskerk is in een zaal van Plein 7. Je komt bij de zaal via het stalen hek, rechts van de ingang van Plein 7.

Tijdens de kerkdienst zorgen vrijwilligers uit de gemeente voor deze kinderen. In de zaaltjes is veel aanwezig: speelgoed, boekjes, een box, een aankleedkussen en een wipper.

Wil je de volgende dingen zelf meenemen?

 • Een tas met een naam van je kind erop
 • Luiers + billendoekjes
 • Als het vertrouwd voelt voor je kind: een speentje en/of een knuffel
 • Iets om te drinken en te eten
 • Als er bijzonderheden of allergieën zijn: laat de oppas dat weten. En schrijf het ook op een briefje in de tas.

Hoewel we graag voor alle kinderen zorgen, blijkt het in de praktijk lastig om baby’s de fles te geven tijdens het oppasuurtje. Wil je proberen hier rekening mee te houden?

Als de dienst in de Maranathakerk is, mag je tijdens de collecte je kind(eren) weer ophalen van de crèche. Zo ontvangen ook zij de zegen van onze God. Bij diensten in de Petruskerk gebeurt dit niet omdat de crèche niet in de kerk zelf is.

Voor kinderen van de basisschool is er kindernevendienst.

We vinden het belangrijk dat de kinderen ervaren dat ze er helemaal bij horen in de gemeente. De uitleg tijdens de preek is alleen vaak wat moeilijk voor de kinderen van de basisschool. Daarom gaan zij na het kindermoment naar hun eigen ruimte.  Hier horen de kinderen op hun eigen niveau de verhalen uit de Bijbel en wordt er op een speelse manier gepraat over het geloof.

Wanneer gaan de kinderen naar de kindernevendienst?

Het eerste stuk van de dienst zijn de kinderen in de kerk. Meestal roept de dominee de kinderen vóór de schriftlezing naar voren. Dan wordt er meestal ook een kinderlied gezongen.

Na een kort gesprekje krijgen de kinderen een lantaarntje waarvan het kaarsje wordt aangestoken aan de paaskaars. Met de lantaarn gaan ze naar de ruimte van de kindernevendienst. Ze komen na het eerste lied na de preek weer terug.

Leeftijdsindeling

De kindernevendienst is ingedeeld in 2 leeftijdsgroepen:

 • Kinderen van groep 1,2,3,4
 • Kinderen van groep 5, 6, 7 en 8

Methode

Tijdens de kindernevendienst wordt de methode “Kind op zondag” gebruikt. Kind op Zondag biedt  elke week is er een nieuw Bijbelverhaal met werkvormen, liedjes, gebeden en andere activiteiten.

Maatregelen i.v.m. corona

De kindernevendienst is op dit moment iets anders georganiseerd dan gebruikelijk. Lees de meest recente informatie over de kindernevendienst en corona.

Voor de kindernevendienst moeten kinderen worden aangemeld. Gebruik daarvoor het reserveringssysteem bij de kerkdienst in de agenda. Meer informatie over het aanmelden vind je hier.

Leiding

De kindernevendienst wordt geleid door vrijwilligers en valt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

Aanspreekpunt is Gerjanne Kuus 06-30672620,

Tienerkerk is speciaal voor tieners! Alle jongeren die naar de middelbare school gaan, zijn welkom. De diensten zijn op dezelfde tijden als de gewone (ochtend)kerkdiensten.

In de diensten wordt uit de Bijbel gelezen en gezongen en is er tijd voor discussie en ontspanning zoals een spel, film of muziek. We gebruiken het programma Rock Steady van Youth for Christ.

Kom je ook?

 • Wanneer: elke derde zondag van de maand (vanaf oktober t/m juni)
 • Waar: in Het Arendsnest, dit is ruimte op de eerste verdieping van de Opstandingskerk.
 • Hoe laat: start om 9.30 uur (deuren zijn open vanaf 9.15 uur)
 • Meer weten? jongwoerden.nl

ZIN is er speciaal voor jongeren van 12-25 jaar. De samenkomsten worden samen met jongeren voorbereid.

Kom je ook? Hopelijk spreken de thema’s je aan!

 • Wanneer? Elke derde zondag van de maand
 • Waar? Kruiskerk, Woerden
 • Hoe laat: We beginnen om 10.30. Na ZIN kun je lekker blijven hangen en zorgen we voor een hapje en een drankje. 
 • Meer weten? jongwoerden.nl

Heb je een thema voor een dienst? Mail naar

 

Bijzondere diensten

Tijdens de ochtenddienst is er oppas voor kinderen tot en met drie jaar.

Voor diensten in de Maranathakerk is de crèche in een zaaltje van de kerk zelf. De crèche van de Petruskerk is in een zaal van Plein 7. Je komt bij de zaal via het stalen hek, rechts van de ingang van Plein 7.

Tijdens de kerkdienst zorgen vrijwilligers uit de gemeente voor deze kinderen. In de zaaltjes is veel aanwezig: speelgoed, boekjes, een box, een aankleedkussen en een wipper.

Wil je de volgende dingen zelf meenemen?

 • Een tas met een naam van je kind erop
 • Luiers + billendoekjes
 • Als het vertrouwd voelt voor je kind: een speentje en/of een knuffel
 • Iets om te drinken en te eten
 • Als er bijzonderheden of allergieën zijn: laat de oppas dat weten. En schrijf het ook op een briefje in de tas.

Hoewel we graag voor alle kinderen zorgen, blijkt het in de praktijk lastig om baby’s de fles te geven tijdens het oppasuurtje. Wil je proberen hier rekening mee te houden?

Als de dienst in de Maranathakerk is, mag je tijdens de collecte je kind(eren) weer ophalen van de crèche. Zo ontvangen ook zij de zegen van onze God. Bij diensten in de Petruskerk gebeurt dit niet omdat de crèche niet in de kerk zelf is.

Kindernevendienst

Voor kinderen van de basisschool is er kindernevendienst. Zo worden kinderen op een speelse manier vertrouwd met het geloof en de Bijbel.

De kindernevendienst wordt geleid door vrijwilligers en valt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

Tijdens de kindernevendienst wordt de methode “Vertel het maar … ” gebruikt. Op de website vind je het rooster van de kindernevendiensten. Het rooster sluit aan bij het kerkelijk jaar.

Wanneer gaan de kinderen naar de kindernevendienst?

Het eerste stuk van de dienst zijn de kinderen in de kerk. Meestal roept de dominee de kinderen vóór de schriftlezing naar voren.

Na een kort gesprekje krijgen de kinderen een lantaarntje waarvan het kaarsje wordt aangestoken aan de paaskaars. Met de lantaarn gaan ze naar de ruimte van de kindernevendienst.

De kinderen worden teruggebracht na het eerste lied na de preek.

De kindernevendienst is ingedeeld in 4 leeftijdsgroepen:

 • Kinderen van groep 1 en 2
 • Kinderen van groep 3 en 4
 • Kinderen van groep 5 en 6
 • Kinderen van groep 7 en 8

Bijzondere momenten en de kindernevendienst

Met Pasen en Kerst werken de kinderen samen met de dominee aan een project. Het project krijgt aandacht in de kerkdienst en wordt met een gezinsviering afgesloten.

De kinderen van de kindernevendienst mogen tijdens doop-, belijdenis-, bevestigings- en afscheidsdiensten een herinnering meegeven aan deze mensen.

Tienerkerk is speciaal voor tieners! Alle jongeren die naar de middelbare school gaan, zijn welkom. De diensten zijn op dezelfde tijden als de gewone (ochtend)kerkdiensten.

In de diensten wordt uit de Bijbel gelezen en gezongen en is er tijd voor discussie en ontspanning zoals een spel, film of muziek. We gebruiken het programma Rock Steady van Youth for Christ.

Kom je ook?

 • Wanneer: elke derde zondag van de maand (vanaf oktober t/m juni)
 • Waar: in Het Arendsnest, dit is ruimte op de eerste verdieping van de Opstandingskerk.
 • Hoe laat: start om 9.30 uur (deuren zijn open vanaf 9.15 uur)
 • Meer weten? jongwoerden.nl

Ieder jaar is er in september een startzondag. Deze zondag geeft aan dat we na een zomerstop van allerlei activiteiten weer graag van start willen gaan. Vanuit de PKN krijgt de startzondag een thema mee.

Een kerk-op-schoot-dienst is een dienst voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Tijdens deze diensten beleven baby’s, peuters én hun (groot)ouders/verzorgers een Bijbelverhaal met alle zintuigen. We vertellen het verhaal, afgewisseld met veel liedjes (op bekende peutermelodieën) en belevingsgerichte activiteiten. Met deze vieringen maken jonge kinderen (én hun ouders) op een speelse manier kennis met de kerk en kunnen ouders elkaar op een informele manier ontmoeten.

Iedere woensdagmorgen wordt er van 9.00 tot 9.30 uur een morgengebed gehouden in het koor van de Petruskerk. Het morgengebed is een interkerkelijk initiatief met voorgangers uit de verschillende plaatselijke kerken. Ook de bezoekers hebben verschillende kerkelijke achtergronden. Het doel van deze ontmoetingen is samen bidden voor kerk en wereld. Ook wordt er gezongen en uit de Bijbel gelezen, gevolgd door een korte overdenking.

In de ontmoetingsruimte van de Lange Wiek (Molenvlietbrink 79) wordt twee keer per maand een morgengebed gehouden op vrijdagmorgen vanaf 9.45 uur. De RK parochie verzorgt het morgengebed op iedere eerste vrijdagmorgen van de maand; de PKN-kerken verzorgen het morgengebed iedere derde vrijdagmorgen van de maand. De kerstviering in december is een gezamenlijke, oecumenische dienst. Het initiatief voor het morgengebed is uitgegaan van de bewoners in de verschillende huizen aan de Molenvlietbrink en voorziet in een grote behoefte. Iedereen is welkom en na afloop is er koffie en ruimte voor verdere ontmoeting. Contactpersoon: mw. Joke Sneep, tel. 0348-430079.

ZIN is er speciaal voor jongeren van 12-25 jaar. De samenkomsten worden samen met jongeren voorbereid.

Kom je ook? Hopelijk spreken de thema’s je aan!

 • Wanneer? Elke derde zondag van de maand
 • Waar? Kruiskerk, Woerden
 • Hoe laat: We beginnen om 10.30. Na ZIN kun je lekker blijven hangen en zorgen we voor een hapje en een drankje. 
 • Meer weten? jongwoerden.nl

Heb je een thema voor een dienst? Mail naar

Als je dat wilt en het mogelijk is, kun je een predikant of kerkelijk werker betrekken bij het proces van afscheid nemen en sterven. Neem, wanneer je daaraan toe bent, contact op om de inhoud van een afscheidsdienst te bespreken. Wanneer het levenseinde onverwacht komt, zal het eerste contact met de familie pas op de dag van overlijden plaatsvinden. Neem als familie persoonlijk contact op met de voorganger, nog voordat door de uitvaartbegeleider vaste afspraken worden gemaakt over tijd en plaats van de begrafenis- of crematieplechtigheid.

Gestimuleerd door de Plaatselijke Raad van Kerken worden in de verschillende kerken in Woerden ongeveer zes kerkdiensten per jaar gehouden voor en door mensen met een verstandelijke beperking. Contactpersoon is mw. Eveline van der Valk-Pouwels, Prinsenlaan 84, 3442 CH, tel. 06‑48251655, e-mail.

Iedere eerste zondag van de maand wordt er in de Kapel bij Careyn Weddesteyn, Utrechtsestraatweg 50, een kerkdienst voor doven en slechthorenden gehouden. Deze dienst begint om 11.30 uur. Na de dienst is er gelegenheid voor onderlinge ontmoeting en koffiedrinken.

Coördinatie van deze diensten gebeurt door de Interkerkelijke commissie Utrecht voor het Dovenpastoraat. Deze commissie vanuit de Protestantse Kerken (PKN) en de Christelijk Gereformeerde Kerk behartigt de belangen voor gemeenteleden in ons midden die doof of slechthorend zijn. In hun folder kun je meer lezen over de commissie. 

Voor meer informatie over de diensten en het dovenpastoraat kunt u terecht op:
www.ic-utrecht.nl of bij:
mw. A. Beukers, interkerkelijke commissie, e-mail
Ds F.C. van Dijke, 06-21525780, dovenpastor voor deze regio

In deze dienst willen de gezamenlijke kerken extra duidelijk maken dat iedereen welkom is in de kerk, onafhankelijk van seksuele geaardheid of gender.

Noord + West

Lees meer over onze wijk op de volgende pagina’s: