Predikanten & kerkenraad

Deze pagina is in aanbouw, we hopen zo snel mogelijk de set van predikanten en kerkenraadsleden inclusief foto compleet te maken.

Predikanten & Pastor

De wijkgemeente heeft twee predikantsplaatsen.

  • Dominee Hans Berkheij is te bereiken via telefoon (0348–795233) en e-mail. Daarnaast is hij actief op Twitter.
  • Voor de tweede predikantsplaats heeft dominee Jan Willem Stam ons beroep aangenomen.

De seniorenpastor van onze wijk is Rik Gorter. Hij werkt van maandag tot en met donderdag en is bereikbaar via telefoon (06-30919525) en e-mail.

ds. Hans Berkheij
ds. Jan Willem Stam
Rik Gorter – Senioren pastor

Kerkenraad

De namen en gezichten van onze kerkenraadsleden vind je hieronder. Wanneer je ingelogd bent, kun je aanvullende contactgegevens vinden onder Mijn kerk.

Diakenen

Leo Bom, diaken, voorzitter college van diakenen
Carla van Kesteren-Wessels
Arthur van Rooijen
Marianne Onderwater – van ‘t Zelfde
Rineke van Heeringen-Gorter
Rick Zondervan, jeugddiaken

Ouderlingen

Hans Slooijer – ouderling, voorzitter kerkenraad
Anneke Smit, ouderling en buurtbaken
Susanne Versloot, bijzondere opdracht verbinding
Hermien Bruggeman-Smit, ouderling-kerkrentmeester
Anniek van der Ploeg, jeugd-ouderling
Mariëlle Zondervan-Zwijnenburg
Wandelien Straver-v/d Ploeg, jeugdouderling
Jan Zwaneveld, ouderling-scriba
Henk de Heer, ouderling-scriba
Gert van Vliet
Koos Straver, jeugdouderling

Noord+West

Lees meer over onze wijk op de volgende pagina’s