Over ons

Wijkgemeente Noord+West is een open confessionele wijkgemeente. Wij belijden dat Jezus Christus Heer is en dat die goede boodschap iedereen aangaat. Als gemeente zijn wij verbonden met de kerk van alle tijden en alle plaatsen door de Bijbel en de belijdenis van de drie-enige God. Wij bieden ruimte aan verschillende vormen van geloofsbeleving.

Onze kerkdiensten

In onze ochtenddiensten, die afwisselend in de Maranathakerk en de Petruskerk worden gehouden, zingen wij voor God, luisteren we naar Gods Woord en bidden we samen. Wij willen de kerk voor iedereen en voor alle leeftijden zowel inhoudelijk als toegankelijk laten zijn. Dat is terug te zien in de invulling van onze kerkdiensten:

 • Tijdens morgendiensten is er kindernevendienst voor kinderen die op de basisschool zitten
 • Wij kiezen voor vormen en woorden die voor iedereen begrijpelijk zijn
 • De werkgroep Liturgie en Eredienst denkt na over de vormgeving van de eredienst. Naast het orgel klinkt ook vaak de piano en geregeld verlenen musici en zangers medewerking aan onze diensten
 • Aan onze avondmaalsvieringen kunnen alle doopleden deelnemen, ook kinderen. Het Heilig Avondmaal staat ook open voor gasten die in een andere gemeente toegelaten zijn tot avondmaalsviering
 • Onze dooppraktijk is ruimhartig

In de Maranathakerk is er na iedere morgendienst de gelegenheid om samen koffie, thee en limonade te drinken en elkaar te ontmoeten. De avonddiensten worden in samenwerking met de Gereformeerde Kerk gehouden. Ze hebben een divers karakter, bijvoorbeeld een Uur van Lofprijzing, een Taizéviering, een vesperdienst of een cantatedienst. Onze diensten zijn ook live te volgen en terug te kijken.

Een levendige gemeente

Ook doordeweeks zijn we samen kerk. Binnen de wijkgemeente en in samenwerking met andere (wijk)gemeentes organiseren we verschillende activiteiten, zoals:

 • Voor kinderen: KinderNevenDienst, Kerk op schoot-diensten, Junior Rock
 • Voor jongeren: Tienerkerk, Muffinmeetings, ZIN-diensten, Clans en CJV
 • Voor twintigers en dertigers: Connectgroepen, Kring Geloof en Opvoeding
 • Voor iedereen/volwassenen: maaltijdgroepen, zanguren, Open Bijbelkring

Meer informatie voor wat er zoal gebeurt en speelt in onze gemeente lees je in het jaarverslag (2021).

Missie

De missie van de wijk Noord+West is: “Bouwen aan boven, binnen en buiten”. 

 • Boven: We willen groeien in onze relatie met God, Zijn heilsplan vieren, leerlingen van Jezus zijn en daarin de kracht van de Heilige Geest ervaren en vertrouwen op Gods Woord en belofte.
 • Binnen: We willen een trouwe en liefdevolle gemeente zijn, ons leven delen, omzien naar elkaar, onze verschillende gaven inzetten tot opbouw van de gemeente en elkaar enthousiasmeren in geloof.
 • Buiten: We willen een open, missionaire en gastvrije gemeente zijn, getuigen van de liefde van God en het verlossende werk van Jezus en omzien naar de ander in de stad.

 

Leven uit Gods genade

Getuigen in de wereld                                              Zorgen voor elkaar

Financieel

NL52 RABO 0373 7331 35
t.n.v. Hervormde Gemeente Woerden inz. Wijkkas Noord/West

Penningmeester: Gert Lekkerkerker. Telefoonnummer: 06-23435049.

Noord+West

Lees meer over onze wijk op de volgende pagina’s: