Over ons

Wat kenmerkt de Wijkgemeente Noord+West?

 • Wijkgemeente Noord+West is een open confessionele wijkgemeente.
 • Wij belijden dat Jezus Christus Heer is en dat die goede boodschap iedereen aangaat.
 • Als gemeente zijn wij verbonden met de kerk van alle tijden en alle plaatsen door de Bijbel en de belijdenis van de drie-enige God.
 • Wij bieden ruimte aan verschillende vormen van geloofsbeleving.

Onze kerkdiensten

Wij vinden het belangrijk om de kerk voor iedereen en voor alle leeftijden zowel betekenisvol als toegankelijk te laten zijn. Dat is terug te zien in de invulling van onze kerkdiensten:

 • Tijdens morgendiensten is er kindernevendienst voor kinderen die op de basisschool zitten. Zo horen ze de Bijbelverhalen op een manier die voor hen aansprekend is.
 • Wij kiezen zoveel mogelijk voor vormen en woorden die voor iedereen begrijpelijk zijn.
 • De werkgroep Eredienst denkt na over de vormgeving van de liturgie. Naast het orgel klinkt ook de piano regelmatig en is er een bijdrage van musici en zangers.
 • Aan onze avondmaalsvieringen kunnen alle doopleden deelnemen, ook kinderen. Het Heilig Avondmaal staat ook open voor gasten die in een andere gemeente toegelaten zijn tot avondmaalsviering
 • We zijn ruimhartig in de dooppraktijk en in de zegen over relaties in liefde en trouw.

In de Maranathakerk is er na iedere morgendienst de gelegenheid om samen koffie, thee en limonade te drinken en elkaar te ontmoeten. De avonddiensten worden in samenwerking met de Gereformeerde Kerk gehouden. Ze hebben een divers karakter, bijvoorbeeld een Uur van Lofprijzing, een Taizéviering, een vesperdienst of een cantatedienst. Onze diensten zijn ook live te volgen en terug te kijken.

Kerkgebouw

Op de zondagochtend komen we afwisselend samen in de Maranathakerk en de Petruskerk. Om er achter te komen in welk kerkgebouw de kerkdienst van de wijk Noord+West gehouden wordt, kijk je:

Een levendige gemeente

Ook doordeweeks zijn we samen kerk. Binnen de wijkgemeente en in samenwerking met andere (wijk)gemeentes organiseren we verschillende activiteiten, zoals:

 • Voor kinderen: KinderNevenDienst, Kerk op schoot-diensten, Junior Rock
 • Voor jongeren: Tienerkerk, Muffinmeetings, ZIN-diensten, Clans en CJV, World Servants en Pizza & Passion
 • Voor twintigers en dertigers: Connectgroepen, Kring Geloof en Opvoeding, Bijbelkring
 • Voor iedereen/volwassenen: Maaltijden Marnathakerk, huiskringen, projectkoor, Open Bijbelkring

Meer informatie voor wat er zoal gebeurt en speelt in onze gemeente lees je in het jaarverslag (2021).

Missie

De missie van de wijk Noord+West is: “Bouwen aan boven, binnen en buiten”. 

 • Boven: We willen groeien in onze relatie met God, Zijn heilsplan vieren, leerlingen van Jezus zijn en daarin de kracht van de Heilige Geest ervaren en vertrouwen op Gods Woord en belofte.
 • Binnen: We willen een trouwe en liefdevolle gemeente zijn, ons leven delen, omzien naar elkaar, onze verschillende gaven inzetten tot opbouw van de gemeente en elkaar enthousiasmeren in geloof.
 • Buiten: We willen een open, missionaire en gastvrije gemeente zijn, getuigen van de liefde van God en het verlossende werk van Jezus en omzien naar de ander in de stad.

 

Leven uit Gods genade

Getuigen in de wereld                                              Zorgen voor elkaar

Meditaties

Financieel

NL52 RABO 0373 7331 35
t.n.v. Hervormde Gemeente Woerden inz. Wijkkas Noord/West

Penningmeester: Gert Lekkerkerker. Telefoonnummer: 06-23435049.

Noord+West

Lees meer over onze wijk op de volgende pagina’s: