Over ons

De wijk Noord+West heeft een confessionele achtergrond met diversiteit in geloofsbeleving: van behoudend tot evangelisch. In de kerkdiensten wordt gezongen uit het Liedboek (2013).

De missie van de wijk Noord+West is: “Bouwen aan boven, binnen en buiten”. 

  • Boven: We willen groeien in onze relatie met God, Zijn heilsplan vieren, leerlingen van Jezus zijn en daarin de kracht van de Heilige Geest ervaren en vertrouwen op Gods Woord en belofte.
  • Binnen: We willen een trouwe en liefdevolle gemeente zijn, ons leven delen, omzien naar elkaar, onze verschillende gaven inzetten tot opbouw van de gemeente en elkaar enthousiasmeren in geloof.
  • Buiten: We willen een open, missionaire en gastvrije gemeente zijn, getuigen van de liefde van God en het verlossende werk van Jezus en omzien naar de ander in de stad.

 

Leven uit Gods genade

Getuigen in de wereld                                              Zorgen voor elkaar

Noord+West

Lees meer over onze wijk op de volgende pagina’s: