Activiteiten

Corona Update

Hervat:

  • Het jeugdwerk

Afgelast tot nader bericht:

  • Overige activiteiten

Kinderen en jongeren

Het jeugdwerk voor de wijk Noord+West wordt voornamelijk PKN-breed georganiseerd (Jong Woerden). Bij de activiteiten kun je denken aan Kerk op Schoot (0-4 jaar), Kindernevendienst (4-12 jaar), PKN jeugdkamp (6-16 jaar), Tienerkerk (12-16 jaar), Sirkelslag (Kids 8-12 jaar / Young 12-16 jaar), Muffin meetings (12-16 jaar), CJV (16-23 jaar) en 20+ Connect (18-32 jaar) en nog veel meer. De folders van Jong Woerden voor 2020-2021 inclusief contactgegevens vind je hier (besloten gedeelte website).

De website van het jeugdwerk is jongwoerden.nl. Je kunt Jong Woerden ook volgen via Facebook en Twitter #jongwoerden

Twintigers

Twintigers Woerden wil twintigers (en jonge dertigers ;)) met elkaar verbinden en met elkaar op zoek gaan naar wat ons inspireert. Wij willen betekenisvolle relaties opbouwen waar sporen van geloof, hoop en liefde te vinden zijn. Ons verlangen is om dit op een zo natuurlijk mogelijke manier te laten verlopen. Gewoon samen zijn rondom de tafel of in een kroeg met een biertje. Als team willen we daarom minder organiseren, maar meer faciliteren en inspireren. Kijk voor meer informatie op onze site: Twintigers Woerden.

Volwassenen

Als ouders komen wij ongeveer eenmaal per maand bij elkaar om over de (geloofs)opvoeding van onze kinderen te praten. Er is een groepsindeling gemaakt op basis van de leeftijd van de kinderen: 0-8 jaar, 8-16 jaar en 16+. De kring komt samen bij een van de leden thuis. Per toerbeurt wordt er een onderwerp voorbereid. Daarnaast worden er diverse andere activiteiten georganiseerd voor de ouders, voor de kinderen of juist met elkaar. Je bent van harte welkom! Contactpersoon is Marcel van Stek, e-mail.

Elke twee weken worden er in de Kruiskerk op dinsdagmorgen koffie-ochtenden gehouden. We ontmoeten en spreken elkaar onder het genot van een kopje koffie en een koekje. Er is geen agenda, dus alle onderwerpen die ons bezighouden kunnen aan de orde komen. Meestal staat de koffiemorgen onder leiding van Ds. Hans Berkheij of pastoraal werker Rik Gorter. We beginnen rond tien uur en eindigen ongeveer anderhalf uur later. Je bent altijd welkom om aan te schuiven!

Elke maand komen we op een zondag met een groep van zo’n veertien personen in een van onze huiskamers bij elkaar om samen te eten. De data worden in overleg gekozen en bij toerbeurt maken meerdere personen een voorgerecht, hoofdgerecht en toetje. Ook een meditatief moment wordt door een van de deelnemers verzorgd. Contactpersoon is Henk de Valk, e-mail.

Elke zes weken komen we op een dinsdag om 18:00 uur bij elkaar om samen te eten. Er komt een wisselende groep van ongeveer 25 bezoekers. Schuif gerust een keer aan! Aanmelden kan (tot donderdag in de voorafgaande week) digitaal via dit formulier. De data voor het seizoen 2020-2021 zijn nog niet bekend. Contactpersoon is Ellen Verweij, e-mail.

Woerden Zoekt is een groep mensen die Jezus wil volgen en zodoende een gemeenschap wil opbouwen. Dit geven wij vorm door allerlei activiteiten. Denk aan gezamenlijke maaltijden, de dienst meevieren bij wie niet naar de kerk kunnen komen, een kaartenactie en ga zo maar door.

Senioren

In het voor- en najaar hebben we meestal een seniorenuitje.

Elke tweede dinsdagmorgen van de maand hebben we Bijbelgesprekskring. Rondom een Bijbelgedeelte bespreken we wat voor betekenis het kan hebben in ons leven. Wilt u graag fijne geloofsgesprekken met andere senioren? Schuift u dan gerust bij ons aan!

Noord+West

Lees meer over onze wijk op de volgende pagina’s: