Activiteiten

Op deze pagina vind je enkele van onze activiteiten, opgedeeld in de volgende categorieën:

 

Agenda Kinderen en Jongeren

De wijk Noord+West organiseert het jeugdwerk voornamelijk PKN-breed via Jong Woerden. Bij de activiteiten kun je denken aan Kerk op Schoot (0-4 jaar), Kindernevendienst (4-12 jaar), PKN jeugdkamp (6-16 jaar), Tienerkerk (12-16 jaar), Sirkelslag (8-16 jaar), Muffin meetings (12-16 jaar), CJV (16-23 jaar) en nog veel meer. Bekijk de flyers van Jong Woerden voor 2022-2023 op het besloten gedeelte website onder de contactgegevens van wijk Noord+West. Je kunt Jong Woerden ook volgen via Facebook en Twitter #jongwoerden

Twintigers Woerden wil twintigers (en jonge dertigers ;)) met elkaar verbinden en met elkaar op zoek gaan naar wat ons inspireert. Wij willen betekenisvolle relaties opbouwen waar sporen van geloof, hoop en liefde te vinden zijn. Ons verlangen is om dit op een zo natuurlijk mogelijke manier te laten verlopen. Gewoon samen zijn rondom de tafel of in een kroeg met een biertje. Als team willen we daarom minder organiseren, maar meer faciliteren en inspireren. Kijk voor meer informatie op onze site: Twintigers Woerden.

 

Agenda Volwassenen

Elke zes weken komen we op een woensdag om 18:00 uur bij elkaar om samen te eten. Er komt een wisselende groep van ongeveer 25 bezoekers. Schuif gerust een keer aan! Aanmelden kan (tot donderdag in de voorafgaande week) digitaal via dit formulier. Je vindt de avonden terug in de activiteiten agenda. Contactpersoon is Ellen Verweij, e-mail

Elke twee weken worden er in de Kruiskerk op dinsdagmorgen koffie-ochtenden gehouden. We ontmoeten en spreken elkaar onder het genot van een kopje koffie en een koekje. Er is geen agenda, dus alle onderwerpen die ons bezighouden kunnen aan de orde komen. Meestal staat de koffiemorgen onder leiding van Ds. Hans Berkheij. We beginnen rond tien uur en eindigen ongeveer anderhalf uur later. Je bent altijd welkom om aan te schuiven!

Als ouders komen wij ongeveer eenmaal per maand bij elkaar om over de (geloofs)opvoeding van onze kinderen te praten. Er is een groepsindeling gemaakt op basis van de leeftijd van de kinderen: 0-8 jaar, 8-16 jaar en 16+. De kring komt samen bij een van de leden thuis. Per toerbeurt wordt er een onderwerp voorbereid. Daarnaast worden er diverse andere activiteiten georganiseerd voor de ouders, voor de kinderen of juist met elkaar. Je bent van harte welkom! Contactpersoon is Marcel van Stek, e-mail.

Woerden Zoekt is een groep mensen die Jezus wil volgen en zodoende een gemeenschap wil opbouwen. Dit geven wij vorm door allerlei activiteiten. Denk aan gezamenlijke maaltijden, de dienst meevieren bij wie niet naar de kerk kunnen komen, een kaartenactie en ga zo maar door. Contactpersoon is Artho Hanemaaijer, e-mail.

 

Senioren

In het voor- en najaar hebben we meestal een seniorenuitje.

Elke tweede dinsdagmorgen van de maand hebben we Bijbelgesprekskring. Rondom een Bijbelgedeelte bespreken we wat voor betekenis het kan hebben in ons leven. Wilt u graag fijne geloofsgesprekken met andere senioren? Schuift u dan gerust bij ons aan!

Noord+West

Lees meer over onze wijk op de volgende pagina’s: