De kerkenraad

De namen en gezichten van onze kerkenraadsleden vind je hieronder. Meer gedetailleerde contact-informatie vind je in de Hervormd Woerden app onder ‘Gemeente’.

Predikanten

De wijkgemeente heeft twee predikantsplaatsen, waarvan er één vacant is, de gemeente bezint zich op een goede invulling van deze positie. In deze tijd van bezinning vervult Cathy de Goede in die ruimte de functie van kerkelijk werker – seniorenpastor.

  • Dominee Jan Willem Stam is te bereiken via telefoon (06-19122123) en e-mail. Daarnaast houdt hij ook een eigen website bij.

Diakenen

Leo Bom, voorzitter college van diakenen
Karin van Riel-Kooijman
Klaas Chardon
Jan Schenk
Rineke van Heeringen-Gorter
Jan de Leeuw

Ouderlingen

Harry de Vink – ouderling, voorzitter kerkenraad
Joke Koerselman – ouderling, scriba
Bep Neels – ouderling
Wilma Mooij
Wilma Mooij – ouderling Weddestein en rouwdiensten
Lucien Harthoorn – ouderling, voorzitter algemene kerkenraad
Anniek van der Ploeg – jeugdouderling
Mariëlle Zondervan – ouderling
Wandelien Straver-v/d Ploeg – jeugdouderling
Riné Bos – ouderling, voorzitter college van kerkrentmeesters
Koos Straver – jeugdouderling
Hans Slooijer – ouderling

Noord+West

Lees meer over onze wijk op de volgende pagina’s