De kerkenraad

De namen en gezichten van de kerkenraadsleden van wijkgemeente Noord+West vind je hieronder. Meer gedetailleerde contact-informatie vind je in de Hervormd Woerden app onder ‘Gemeente’.

Predikanten

Onze wijkgemeente heeft twee predikantsplaatsen, ds. Jan Willem Stam en een vacature. Momenteel is ds. Yasmin Hsu onze ambulant predikant. 

  • Dominee Jan Willem Stam is te bereiken via telefoon (06-19122123) en e-mail. Daarnaast houdt hij ook een eigen website bij.

Diakenen

Leo Bom, voorzitter college van diakenen
Karin van Riel-Kooijman
Klaas Chardon
Jan Schenk
Rineke van Heeringen-Gorter
Jan de Leeuw

Ouderlingen

Harry de Vink – ouderling, voorzitter kerkenraad
Joke Koerselman – scriba
Bep Neels – ouderling
Wilma Mooij
Wilma Mooij – ouderling Weddestein en rouwdiensten
Lucien Harthoorn – ouderling, voorzitter algemene kerkenraad
Anniek van der Ploeg – jeugdouderling
Mariëlle Zondervan – ouderling
Wandelien Straver-v/d Ploeg – jeugdouderling
Riné Bos – ouderling, voorzitter college van kerkrentmeesters
Koos Straver – jeugdouderling
Hans Slooijer – ouderling

Noord+West

Lees meer over onze wijk op de volgende pagina’s