De kerkenraad

De gemeente wordt geleid door de kerkenraad. Er zitten ongeveer 35 personen in de kerkenraad en elk kerkenraadslid heeft een eigen taak.

De predikanten

Wijkgemeente Centrum-Oost heeft op dit moment één predikant Ds. B (Bastiaan) Visser en een vacature. Tijdelijk is er een ambulant predikant, Ds. G.M. Bijkerk, voor enkele dagen in de week. Over het algemeen zijn de predikanten aanspreekpunt bij crisispastoraat: bij ernstige problemen, ernstige ziekten of rondom het overlijden. Voor de overige pastorale vragen zijn de pastorale ouderlingen het eerste aanspreekpunt.

Dominee B. (Bastiaan) Visser

Dominee G.M. Bijkerk

06-18116385

Aanspreekpunt voor de secties 7 t/m 13 (zie kaart op deze pagina)

Overige kerkenraadsleden:

De pastoraal (sectie-)ouderlingen, pastoraal bezoekers en diakenen:

Bij pastorale vragen is de pastorale ouderling (sectie-ouderling) het eerste aanspreekpunt. Dat is de ouderling van de sectie waar je woont.

Op de kaart kun je in grote lijnen zien hoe de secties ingedeeld zijn. Onderaan deze pagina vind je een pdf waarin je kunt zien wie de contactpersonen van jouw sectie/straat zijn. Het contact met kerkenraadsleden loopt via de scriba. Direct contact opnemen met een kerkenraadslid kan ook, daarvoor moet je ingelogd zijn. De volledige contactgegevens (link werkt alleen als je ingelogd bent) staan in verband met de privacy op het afgeschermde gedeelte Mijn Kerk.

afbeelding-sectie-indeling-C-O

Afbeelding 1 van 1

Omgeving centrum, sectie 1
Pastoraal ouderling: John Tamerus
Diaken: Erik van Dam

Omgeving bomen- en bloemenbuurt, sectie 2
Pastoraal ouderling: Arend Streng        
Diaken: Michiel van Hattem

Omgeving bomen- en bloemenbuurt, sectie 3
Pastoraal ouderling Ries van Vreeswijk
Diaken: Michiel van Hattem

Omgeving Nieuwendijk, sectie 4
Pastoraal ouderling: Leendert Louter
Diaken: Coen Bolle

Omgeving Batenstein, sectie 5
Pastoraal ouderling: Leo Rijkmans        
Diaken: Jonathan Plender

Omgeving Oude land, sectie 6
Pastoraal ouderling: Jan Hanse           
Pastoraal bezoeker: Reijer Doornebal

Diaken: Jan van Bemmel

Omgeving Meander/Breeveld, sectie 7
Pastoraal ouderling: Hugo Bulk
Diaken: Jan van Bemmel

Omgeving Hofplein, sectie 8
Pastoraal ouderling: Jan Hanse

Pastoraal bezoeker: Wim van Maanen

Diaken: Jonathan Plender

Omgeving Staatsliedenkwartier Noord, sectie 9
Pastoraal bezoeker: Dick van de Weerd
Diaken: Peter Ruitenburg

Omgeving Staatsliedenkwartier Zuid, sectie 10
Pastoraal ouderling: Robert Hoogenboom
Diaken: Coen Bolle

Omgeving Steden/Dreven/Schrijvers, sectie 11
Pastoraal ouderling: Henk Kemp
Diaken: Wichert van der Mel

Omgeving Bergen/Kades, sectie 12
Pastoraal ouderling: Henk van Wageningen
Pastoraal bezoeker: Nico de Knikker

Diaken: Jan Verweij

Omgeving Waterrijk, sectie 13
Pastoraal ouderling: Bert van Selm
Diaken: Jan Verweij

Omgeving Molenvliet, sectie 14
Pastoraal ouderling: Arjen van Trigt
Diaken: Jan Verweij

Omgeving Schildersbuurt, sectie 15
Pastoraal ouderling: Jaap Ruitenburg

Diaken: Wichert van der Mel

Overige ouderlingen:

Jeugdouderling: Nico van Brenk.

Ouderling-kerkrentmeesters: Pieter van Kempen, Carel van Maanen, Gert Jan Stolk

Evangelisatieouderlingen: Allert van Zelst en Vincent van Nieuwenhuizen

Ouderling met als bijzondere opdracht Scriba Algemene Kerkenraad: Laurens Smits

Overige diakenen:

Jeugddiaken: Erik van Dam
Diaken met als bijzondere opdracht secretaris College van Diakenen: Rik
den Hartog
Coördinator diakenen Centrum-Oost, lid moderamen College van Diakenen:
Jaap van Selm