De kerkenraad

De gemeente wordt geleid door de kerkenraad. Er zitten ongeveer 30 personen in de kerkenraad en elk kerkenraadslid heeft een eigen taak.

De predikanten

Wijkgemeente Centrum-Oost heeft twee predikanten: Ds. C.J. (Jacco) Overeem en Ds. B (Bastiaan) Visser. Over het algemeen zijn de predikanten aanspreekpunt bij crisispastoraat: bij ernstige problemen, ernstige ziekten of rondom het overlijden. Voor de overige pastorale vragen zijn de sectie-ouderlingen het eerste aanspreekpunt.

dit is een foto van Ds. Jacco Overeem.

Ds. C.J. (Jacco) Overeem

foto van dominee B. Visser

Dominee B. (Bastiaan) Visser

Overige kerkenraadsleden:

Het contact met kerkenraadsleden loopt via de scriba. Direct contact opnemen met een kerkenraadslid kan ook, daarvoor moet je ingelogd zijn. De volledige contactgegevens staan in verband met de privacy op het afgeschermde gedeelte Mijn Kerk.

De sectie-ouderlingen en diakenen:

Bij pastorale vragen is de sectie-ouderling het eerste aanspreekpunt. Dat is de ouderling van de wijk waar je woont.

Op de kaart kun je in grote lijnen zien hoe de secties ingedeeld zijn. Onderaan deze pagina vind je een pdf waarin je kunt zien wie de contactpersonen van jouw wijk zijn. De volledige contactgegevens staan in verband met de privacy op het afgeschermde gedeelte Mijn Kerk.

Kaart-sectie-indeling-HW

Afbeelding 1 van 1

Omgeving centrum, sectie 1
Pastoraal ouderling: John Tamerus
Diaken: Donald Maatkamp

Omgeving bomen- en bloemenbuurt, sectie 2
Pastoraal ouderling: Arend Streng        
Diaken: Michiel van Hattem

Omgeving bomen- en bloemenbuurt, sectie 3
Pastoraal ouderling Ries van Vreeswijk
Diaken: Michiel van Hattem

Omgeving Nieuwendijk, sectie 4
Pastoraal ouderling: Lex Brokking
Diaken: Marien Rijneveld

Omgeving Batenstein, sectie 5
Pastoraal ouderling: Leo Rijkmans        
Diaken: Marien Rijneveld

Omgeving Oude land, sectie 6
Pastoraal ouderling: Reijer Doornebal            
Diaken: Jan van Bemmel

Omgeving Meander/Breeveld, sectie 7
Pastoraal ouderling: Hugo Bulk
Diaken: Jan van Bemmel

Omgeving Hofplein, sectie 8
Pastoraal bezoeker en diaken: Wim van Maanen

Omgeving Staatsliedenkwartier Noord, sectie 9
Pastoraal ouderling: Andry Schol
Diaken: Peter Ruitenburg

Omgeving Staatsliedenkwartier Zuid, sectie 10
Pastoraal ouderling: vacature, contact via Kees van der Paauw: 06 23918475,

Diaken: Pieter Kemp

Omgeving Steden/Dreven/Schrijvers, sectie 11
Pastoraal ouderling: Henk Kemp
Diaken: Gert van Drie

Omgeving Bergen/Kades, sectie 12
Pastoraal bezoeker: Nico de Knikker
Diaken: Jaap van Selm

Omgeving Waterrijk, sectie 13
Pastoraal ouderling: Bert van Selm
Diaken: Jaap van Selm

Omgeving Molenvliet, sectie 14
Pastoraal ouderling: Dick van de Weerd      
Diaken: Pieter Herman Oldenziel

Omgeving Schildersbuurt, sectie 15
Pastoraal ouderling: Jaap Ruitenburg

Overige ouderlingen:

Jeugdouderlingen: Jan Cornelis van der Vliet en Matthijs Jansen. Jeugddiaken: Erik van Dam

Ouderling-kerkrentmeesters: Pieter Kemp, Leendert Louter, Carel van Maanen, Henk Guiljam

Evangelisatieouderlingen: Allert van Zelst en Vincent van Nieuwenhuizen

Ouderling met als bijzondere opdracht Scriba Algemene Kerkenraad: Wouter Verboon