Predikant & kerkenraad

Op dit moment heeft de gemeente een predikant: Ds. C.J. (Jacco) Overeem. Proponent Bastiaan Visser zal Deo Volente als tweede predikant aan de wijkgemeente verbonden worden. Hij is nu kerkelijk medewerker in de wijkgemeente. Lees hier meer over het beroepingswerk.

Voor pastorale vragen zijn de sectie-ouderlingen het eerste aanspreekpunt. Over het algemeen zijn de dominee en de kerkelijk medewerker aanspreekpunt bij crisispastoraat: bij ernstige problemen, ernstige ziekten of rondom het overlijden.

Contactgegevens Ds. Overeem:

Contactgegevens kerkelijk medewerker

De kerkenraad

De gemeente wordt geleid door de kerkenraad. Er zitten ongeveer 30 personen in de kerkenraad en elk kerkenraadslid heeft een eigen taak.

Het contact met kerkenraadsleden loopt via de scriba. Direct contact opnemen met een kerkenraadslid kan ook, daarvoor moet je ingelogd zijn. De volledige contactgegevens staan in verband met de privacy op het afgeschermde gedeelte Mijn Kerk.

De sectie-ouderlingen en diakenen:

Bij pastorale vragen is de sectie-ouderling het eerste aanspreekpunt. Dat is de ouderling van de wijk waar je woont. Bekijk onderaan de pagina welke straten bij welke sectie horen.  

Omgeving centrum, sectie 1
Pastoraal ouderling: Andry Schol
Diaken: Donald Maatkamp

Omgeving bomen- en bloemenbuurt, sectie 2
Pastoraal ouderling: Arend Streng        
Diaken: Peter Ruitenburg

Omgeving bomen- en bloemenbuurt, sectie 3
Pastoraal ouderling Ries van Vreeswijk
Diaken: Pieter Kemp

Omgeving Nieuwendijk, sectie 4
Pastoraal ouderling: Lex Brokking
Diaken: Marien Rijneveld

Omgeving Batenstein, sectie 5
Pastoraal ouderling: Leo Rijkmans        
Diaken: Nico de Haan

Omgeving Oude land, sectie 6
Pastoraal ouderling: Reijer Doornebal            
Diaken: Jan van Bemmel

Omgeving Meander/Breeveld, sectie 7
Pastoraal ouderling: Hugo Bulk
Diaken: Teus Verlaan

Omgeving Hofplein, sectie 8
Pastoraal bezoeker en diaken: Wim van Maanen

Omgeving Staatsliedenkwartier Noord, sectie 9
Pastoraal ouderling: Henk Guiljam
Diaken: Sjaak Hoogenboom

Omgeving Staatsliedenkwartier Zuid, sectie 10
Pastoraal ouderling: Leendert Huisman
Diaken: Nees-Jan van Eck

Omgeving Steden/Dreven/Schrijvers, sectie 11
Pastoraal ouderling: Henk Kemp
Diaken: Gert van Drie

Omgeving Bergen/Kades, sectie 12
Pastoraal bezoeker: vacant. Contact: Kees van der Paauw
Diaken: Chris Boele

Omgeving Waterrijk, sectie 13
Pastoraal ouderling: vacant. Contact: Kees van der Paauw
Diaken: Chris Boele

Omgeving Molenvliet, sectie 14
Pastoraal ouderling: Dick van de Weerd      
Diaken: Pieter Herman Oldenziel

Omgeving Schildersbuurt, sectie 15
Pastoraal bezoeker: Jaap Ruitenburg

Overige ouderlingen:

Jeugdouderlingen: Jan Cornelis van der Vliet en Matthijs Jansen. Jeugddiaken: Erik van Dam

Ouderling-kerkrentmeesters: Pieter Kemp, Leendert Louter, Carel van Maanen

Evangelisatieouderlingen: Allert van Zelst en Vincent van Nieuwenhuizen

Ouderling met als bijzondere opdracht Scriba Algemene Kerkenraad: Wouter Verboon