Over ons

Wat kenmerkt de wijkgemeente Centrum-Oost?

  • De Bijbel als Gods Woord is de basis van alles wat er in en vanuit de gemeente gebeurt.  
  • Wijkgemeente Centrum-Oost rekent zich van oudsher tot de richting van de Gereformeerde Bond, waarbij we de gereformeerde belijdenisgeschriften willen verbinden aan onze tijd.
  • We zingen voornamelijk psalmen, uit de oude en nieuwe berijming. Daarnaast is er ruimte voor gezangen en andere liederen uit het Liedboek voor de kerken, Op Toonhoogte en Weerklank.  
  • Met de verschillen die er zijn in het beleven en uiten van het geloof, weten we ons één in Christus.

Feiten en cijfers over wijkgemeente Centrum-Oost:

  • De gemeente heeft ruim 1800 leden, inclusief doopleden
  • In een gemiddelde ochtenddienst zijn er zo’n 650 mensen in de kerk
  • De wijkgemeente heeft 2 predikanten, er zijn ongeveer 20 ouderlingen en 13 diakenen.

Wat gebeurt er in de wijkgemeente Centrum-Oost?

Iedere zondag en op christelijke feestdagen zijn er kerkdiensten. De morgendiensten beginnen om 09.30 uur, de avonddiensten om 18.30 uur. Bekijk de kerkdienstagenda.

Buiten de kerkdiensten om zijn er veel mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en samen bezig te zijn met het geloof dat ons verbindt en verdieping geeft. Bekijk alle activiteiten van clubs tot Bijbelkringen, van catechese tot contactmiddagen.

Meditaties

Meer weten?

Meer informatie over de wijkgemeente Centrum-Oost staat in onderstaande documenten: