Beroepingswerk

Proponent B. Visser neemt beroep aan naar Woerden

aanvulling: op 8 november doet Ds. B. Visser zijn intrede in Woerden. Via deze pagina zijn de bevestiging en intrede mee te beleven.

De kerkenraad van wijkgemeente Centrum-Oost heeft op 17 juli proponent B. Visser uit Houten beroepen als tweede predikant.

Op 5 augustus 2020 heeft proponent B. (Bastiaan) Visser laten weten dat hij het beroep heeft aangenomen. Bastiaan Visser is op dit moment kerkelijk medewerker in de wijkgemeente Centrum-Oost.

De kerkenraad is dankbaar en verheugd met deze beslissing. Op zondag 8 november zal de bevestiging en intrede plaatsvinden.

De kerkenraad kijkt met verwondering en dankbaarheid terug op het proces van de afgelopen maanden en deelt graag de gang van zaken hieronder:

 • De gevolgde procedure
 • Geen bezwaren ingediend bij de scriba
 • Meer over proponent B. Visser
 • Meeleven en voorbede
 • De gevolgde procedure

  Voorbereidingen in het voorjaar

  Op 10 maart jl. zijn de voorbereidingen voor het beroepen van een tweede predikant genomen. Eind april is een profielschets van de gemeente en een profielschets van de predikant vastgesteld. In mei werden een aantal formele zaken geregeld, en zijn namen van kandidaten ontvangen vanuit de gemeente en van het mobiliteitsbureau van de Protestantse Kerk in Nederland. Begin juni is de beroepingscommissie aan de slag gegaan.

  De keuze voor proponent B. Visser

  De naam van proponent B. Visser stond op de shortlist van de beroepingscommissie. Ook is vanuit de gemeente een duidelijk signaal gegeven: proponent B. Visser is door veel gemeenteleden voorgedragen als mogelijke tweede predikant voor onze gemeente. Vergeleken met andere ingediende namen is zijn naam veel vaker genoemd.

  Gesprekken met proponent B. Visser

  Omdat proponent B. Visser regelmatig voor gaat in onze kerkdiensten, is er geen hoorcommissie ingesteld. Wel is er eind juni een gesprek geweest met de beroepingscommissie, proponent B. Visser en zijn vrouw.

  Er is gesproken over de profielschets, het voorgaan in de erediensten, het pastoraat, het missionaire werk, het toerustingswerk en de samenwerking met de huidige predikant ds. Overeem. De beroepingscommissie was na dit gesprek overtuigd dat proponent B. Visser heel goed past bij het profiel van de gewenste predikant.

  Afstemming met de kerkenraad en de Algemene Kerkenraad

  Begin juli heeft de beroepingscommissie haar bevindingen teruggekoppeld aan de grote kerkenraad. De grote kerkenraad heeft het advies om proponent B. Visser te beroepen unaniem overgenomen. Vervolgens heeft ook de Algemene Kerkenraad unaniem ingestemd met de kandidatuur van proponent B. Visser.

   

  Beroep uitgebracht, geen bezwaren ingediend bij de scriba

  Op 17 juli is het beroep op proponent B. Visser daadwerkelijk uitgebracht. Vanaf die datum hebben broeder Visser en zijn gezin een periode van drie weken om dit beroep voor Gods aangezicht te overwegen, tot uiterlijk 7 augustus.

  Meer over proponent B. Visser

  Proponent B. (Bastiaan) Visser werkte bij het begin van zijn theologiestudie als psycholoog. Bastiaan Visser is 26 jaar getrouwd met Annette-Ruth. Zij werkt in het onderwijs. Het echtpaar Visser woont sinds hun huwelijk in Houten.

  Bastiaan Visser en zijn vrouw hebben 4 kinderen. De oudste dochter Jedidja (21) studeert in Enschede,  woont daar op kamers en komt regelmatig de weekenden thuis. Davita (19) woont nog thuis, volgt dit jaar het EH-Basisjaar en hoopt volgend jaar pedagogiek te gaan studeren in Gouda. De jongste twee, Joël (17) en Elnathan (14) zitten nog op het voortgezet onderwijs, de Passie in Utrecht.

  Meeleven en voorbede

  Wij vragen om voorbede voor proponent B. Visser en zijn gezin. Een berichtje sturen kan natuurlijk ook:

  Dit is een aangepaste versie van het artikel in het kerkblad Hervormd Woerden (nummer 10) van 17 juli.