Aanmelden voor de kerkdiensten (C-O)

Update 1 maart 2021: de kerkdiensten zijn voor een beperkt aantal gemeenteleden te bezoeken. Bekijk hier het bericht over het besluit. Uiteraard blijven de diensten te beluisteren of te bekijken.

Door de coronamaatregelen gaat het bezoeken van de kerkdiensten anders dan we gewend zijn. Er is hiervoor een gebruiksplan opgesteld.

Lees over de belangrijkste veranderingen:

 • Aanmelden voor een kerkdienst is verplicht
 • De gang van zaken in en rond het kerkgebouw
 • Aanmelden is verplicht

  Het is verplicht om je aan te melden voor een kerkdienst. We hanteren een aanmeldsysteem zodat iedereen evenveel kans heeft om een kerkdienst bij te wonen. 

  Meld je via dit formulier aan voor een kerkdienst.

  Aandachtspunten rondom het aanmelden:

  • De aanmeldingen gaan per huishouden
  • Het aanmelden kan vanaf maandagochtend (voor de zondag erop)   
  • De aanmelding sluit gebruikelijk op vrijdagavond om 19.00. Als er nog ruimte is, blijft de aanmelding langer open.
  • Op uiterlijk zaterdagochtend krijgen de mensen die geselecteerd zijn voor de dienst(en) van de komende zondag een uitnodiging per e-mail. Is de aanmelding open tot zaterdagavond, dan krijg je die avond nog een uitnodiging als er plaats is.
  • Heb je geen e-mail gehad, dan ben je voor de komende diensten niet uitgenodigd.
  • Merk op: de dienst wordt online uitgezonden. Mogelijk kom je daarbij in beeld.

  Probeer rekening te houden met elkaar. Bijvoorbeeld: voor gezinnen is het vaak fijn om de ochtenddienst bij te wonen in plaats van de avonddienst. Heb je zelf geen voorkeur voor de ochtend- of avonddienst? Mogelijk kun je je dan aanmelden voor de avonddienst.  

  Je kunt je voor elke dienst aanmelden, maar dat betekent niet dat je ook voor elke dienst wordt uitgenodigd. We proberen iedereen een gelijke kans te geven om regelmatig een dienst bij te wonen. Daarom gebruiken we de volgende selectiecriteria bij het uitnodigen:

  1. Huishoudens die een langere periode niet zijn geweest krijgen voorrang
  2. Bij een gelijke periode (zie punt 1) geldt het moment van aanmelden. Wie vroeg in de week aanmeldt heeft dus een grotere kans op een uitnodiging
  3. Aanmelden gaat op basis van huishoudens per adres. Hierdoor is het niet mogelijk dat deel A van een gezin de ochtenddienst bijwoont en deel B van hetzelfde gezin de avonddienst bijwoont

  We hopen dat zo elk huishouden elke 2 à 3 weken een dienst kan bijwonen. Uiteraard is dit een schatting en is het afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Als je geen uitnodiging per e-mail ontvangen hebt, vragen we je om niet naar de kerk te komen.

  Neem gerust contact op bij vragen of opmerkingen over de aanmeldprocedure.

  De aanpak is gebaseerd op de volgende documenten:


  De gang van zaken in en rondom het kerkgebouw

  In en rondom het kerkgebouw zijn voldoende coördinatoren om alles in goede banen te leiden en aan te geven wat de bedoeling is. We rekenen erop dat iedereen zich aan de instructies houdt en we dit samen doen.

  De coördinatoren zorgen er bijvoorbeeld voor dat er 1,5 meter afstand is tussen de huishoudens en dat het kerkgebouw van voor naar achteren wordt gevuld.

  Enkele belangrijke afspraken:

  • Blijf thuis bij deze klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging, koorts en benauwdheid
  • Houd 1,5 meter afstand
  • In de hal kunnen de handen gedesinfecteerd worden
  • Neem jassen en tassen mee de kerk in
  • Volg de looprichting van de stickers op de vloer
  • Gebruik het toilet niet, tenzij het echt nodig is