Week van gebed 21-28 januari

‘Heb God lief… en je naaste als jezelf’ is het thema van de Week van gebed die van 21-28 januari plaatsvindt. Het thema is dit jaar voorbereid door christenen uit het West-Afrikaanse Burkina Faso n.a.v. Lukas 10: 25-37, de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Burkina Faso maakt een veiligheidscrisis door. Er is een toename van terroristische aanslagen waarbij ook kerken doelwit zijn. Leiders van verschillende religies in Burkina Faso proberen zich in te zetten voor vrede en verzoening. Door te leren elkaar lief te hebben, ongeacht verschillen, kunnen mensen een naaste worden voor de ander, zoals de Samaritaan in het verhaal uit Lukas 10.

Tijdens de Week van gebed bidden we voor de kerken in Burkina Faso, waarvan er door de situatie veel gesloten zijn. We bidden dat zij de hoop niet verliezen. Ook bidden we voor eenheid in de wereld, ons eigen land, de kerken en onze persoonlijke levens.

De gebedsweek in Woerden is door diverse kerken gezamenlijk voorbereid, waarbij ieder het thema op een eigen, creatieve manier invulling heeft gegeven. Zij nodigen u van harte uit om de hieronder vermelde bijeenkomsten bij te wonen.

Programma week van Gebed

DagTijdPlaatsAdresActiviteit
Zondag 21-118.30 uurBonaventurakerkRijnstraat 60Taizéviering
Maandag 22-120.00 uurNieuw Apostolische KerkIndustrieweg 7Viering (door NAK & Cama Parousia)
Dinsdag 23-1Wisselt5 verschillende wijken19.45 uur: Molenvliet
19.45 uur: Schilderskwartier
19.45 uur: Bloemenbuurt
20.30 uur: Bomenbuurt
20.30 uur: Snel&Polanen/Waterrijk
Gebedsavond in huiskamers.
Voor info adres + aanmelden:
Allert van Zelst:
Woensdag 24-19.00 uurPetruskerkKerkplein 5Morgengebed
 9.00 uurBonaventurakerkRijnstraat 60Eucharistieviering
 19.30 uurEvangelisch-Lutherse KerkJan de Bakkerstraat 11Vesperdienst (door Lutherse en Geref. kerk)
Donderdag 25-112.30 uurGemeentehuisBlekerijlaan 14Gebedssamenkomst
 20.00 uurRehobothkerkLeidsestraatweg 130Gebedsavond (door Rehobothkerk & Het Baken)
Zondag 28-118.30 uurKruiskerkMesdagplein 4Uur van Lofprijzing

Hopelijk bezoek(t) jij (u) ook enkele bijeenkomsten? Ga vooral eens naar een activiteit in een kerk waar u / jij gewoonlijk niet komt! Ervaar de eenheid en laat je verrassen! Paulus zegt niet voor niets in 1 Cor. 1: 12: ‘De één zegt: ‘Ik ben van Paulus,’ een ander: ‘Ik van Apollos,’ een derde: ‘Ik van Petrus,’ en een vierde: ‘Ik van Christus.’ Is Christus dan verdeeld?’ Kom en proef van hetgeen ons als kerken in Christus verbindt!

U / jij bent overal van harte welkom! Tot ziens?! Voor vragen / info: kijk op www.weekvangebed.nl.