Week van Gebed 2021

Peter Versloot vertelt over de Week van Gebed bij RPL Woerden

“Blijf in mijn liefde” is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van christenen in 2021. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 17-24 januari. Het thema #blijfinmijnliefde is een oproep van Jezus Christus uit het evangelie volgens Johannes.

Dit jaar is de gebedsweek voorbereid door ‘Zusters’ uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp (Zwitserland). Deze gemeenschap is al sinds haar ontstaan toegewijd aan eenheid en gebed. De projectleider van Missie Nederland zegt: “In een tijd van sociale afstand is de oproep van Jezus Christus, om in zijn liefde verbonden te blijven, verfrissend en bemoedigend.”

We nodigen iedereen uit om deel te nemen aan de Week van Gebed (voor de eenheid). Samen bidden geeft een uniek gevoel van verbondenheid. God verbindt ons aan elkaar als wij ons aan Hem verbinden.

Op zondag 17 januari wordt in de diensten van de verschillende kerken stilgestaan bij de start van de gebedsweek. Vervolgens zijn er de hele week vieringen en activiteiten (bijv. gebedsmomenten via Teams, gebedswandelingen en een fysieke gebedsavond). Het complete programma vind je onderaan dit bericht. Uiteraard volgen we de richtlijnen van het RIVM.

Helaas kan door omstandigheden een aantal activiteiten niet doorgaan of vinden ze alleen digitaal plaats. Het programma onderaan dit bericht zal aangepast worden wanneer de situatie daar om vraagt. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Peter Versloot: 06-24476099 / .

Een waardevolle Week van Gebed toegewenst.