Vier je Kerst met ons mee?

Op 25 december is het Kerstfeest. Dan vieren christenen wereldwijd de geboorte van Jezus Christus. In de Woerdense kerken wordt hier uiteraard ook bij stil gestaan. De Woerdense Raad van Kerken heeft de vieringen van de aangesloten kerken verzameld op de website www.kerstinwoerden.nl. Zo zijn er op 24 december diverse kerstnachtdiensten, er zijn kinderkerstfeesten, en reguliere diensten waarin Kerst centraal zal staan. Iedereen is van harte welkom het Kerstfeest mee te vieren.

Hieronder geven we een samenvatting van de kerstvieringen waar we als Hervormde Gemeente bij betrokken zijn met tussen haakjes de organisatoren.

Kerstavondvieringen 24 december

  • 19.00 Kinderkerstavonddienst in de Maranathakerk (Hervormd Centrum-Oost)
  • 21.30 ZIN Jeugdkerstnachtdienst in de Kruiskerk (Jong Woerden)
  • 21.30 Kerstnachtdienst in de Petruskerk (Protestants Woerden)

Kerstvieringen 25 december

  • 9.30 Kerstdienst in de Maranathakerk (Hervormd Noord+West)
  • 9.30 Kerstdienst in de Petruskerk (Hervormd Centrum-Oost)
  • 18.30 Kerstdienst Maranathakerk (Hervormd Centrum-Oost)

Kinderkerstviering 26 december

  • 10.00 Kinderkerstfeest (Hervormd Centrum Oost)

Blij Kerstfeest?!

(Meditatie namens Protestantse predikanten en kerkelijk werkers)

Verblijd u altijd in de Heere, ik zeg het opnieuw: Verblijd u. Uw welwillendheid / vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij!

Filippenzen 4:4-5

Wees blij! Ja, zelfs met de toevoeging: altijd. Wees altijd blij!

Dat klinkt zo rond de feestdagen wel heel dubbel. Jawel, we wensen elkaar fijne feestdagen. Maar we weten ook wel dat juist met Kerst en Oud-en-Nieuw niet iedereen blij is. Voor hoeveel mensen zijn dit jaar de feestdagen niet enorm ingewikkeld? Omdat het jaar heel anders eindigt dan het begon. Verderop in de wereld, waarvan we de beelden op ons netvlies hebben staan. Maar soms ook heel dichtbij waar blijdschap en vrede veranderden in spanning, onzekerheid en verdriet.

Toch wordt de bovenstaande tekst al eeuwenlang in de Adventstijd gezongen. Het oude Adventslied “Gaudete in Domino semper” (= verblijd u in de Heere, altijd) is zelfs door Sela in een nieuw jasje gestoken. Ze zingen het ingetogen, maar met een nadrukkelijke herhaling: “Gaudete in Domino semper / Verblijd u in de Heere, altijd” (sela.nl/liederen/220/gaudete-wij-verheugen-ons.html). Waarbij ze eigentijds toevoegen: “Al wie verwacht, wordt niet teleurgesteld. Hij is nabij, dat is ons verteld.”

Terwijl er zoveel verwachtingen eindigen in een teleurstelling zingt dit Adventslied met eenzelfde overtuiging als de lofzangen van Elisabeth en Maria, Zacharias en Simeon: “Al wie God verwacht, wordt niet teleurgesteld”. Ja, waarschijnlijk wel in omstandigheden. En in mensen. Maar niet in Hem, Die nabij is.

Daar gaat het om bij deze vreugde. Verblijd je in Hem. Juist wanneer het achterliggende jaar heel anders gelopen is dan verwacht. Maar ook als 2023 een heel mooi jaar voor je was.

Ga je verblijden in het Kind dat kwam met Kerst. In zulke teleurstellende omstandigheden. Midden tussen zulke teleurstellende mensen. Hij kwam om in het donker licht te brengen. Om midden in de vijandigheid Verzoening en Vrede te brengen. Om op zichzelf en de omstandigheden gerichte mensen te verlossen van die heilloze focus. Om door Zijn liefdevolle nabijheid blijdschap te geven, vergeving en verlossing.

Ja, wie Hem verwacht, wordt niet teleurgesteld. Zijn nabijheid geeft een vreugde die omstandigheden kan laten verbleken. In Jezus komt God ons nabij, de bron van alle vreugde. Daarom toch de oproep, ondanks alles: “Verblijd u in de Heere”. En het zal aanstekelijk werken. Juist als de omstandigheden ons niet verbitteren, maar doen uitzien. Als ons leven zich opent naar de toekomst, omdat Hij nabij is. Dan opent ons leven zich ook voor elkaar. Dan wil Jezus ook door ons heen nabij zijn.

Gaudete in Domino semper / Verblijd u in de Heere, altijd. Een heel blij Kerstfeest!

ds. Gerard Bijkerk
ds. Udo Doedens
Cathy de Goede
ds. Martine van der Herberg
ds. Gertjan Robbemond
ds. Hester Radstake
Sarah Sendra
ds. Wim van der Schee
ds. Jan Willem Stam
ds. Bastiaan Visser