Vacature: Bijstand in het pastoraat (Centrum-Oost)

De kerkenraad van wijkgemeente Centrum-Oost van de Hervormde gemeente Woerden is op zoek
naar:

Bijstand in het pastoraat (16 uur)

Het betreft een aanstelling voor een periode van minimaal 1 jaar ter ondersteuning van de
predikanten, ingaande per 1 maart 2024 (of zo snel als mogelijk is).

De werkzaamheden bestaan o.a. uit het verzorgen van pastoraat, het leiden van kringen en het leiden
van rouwdiensten.

U bent belijdend lid van de PKN, staat in de traditie van de Reformatie zoals verwoord in de
Gereformeerde belijdenisgeschriften en u hebt minimaal een Hbo-opleiding Godsdienst Pastoraal
Werk. U bent in staat om zelfstandig uw werk uit te voeren en u woont binnen een redelijke afstand
van Woerden.

Bent u aangesproken door deze vacature? Stuur dan voor 1 januari 2024 a.s. een brief naar de scriba
van de wijkkerkenraad, br. C.G. van der Paauw (). U kunt voor eventuele vragen ook bij hem terecht (tel. 06 23918475).

Gesprekken zullen plaatsvinden op een nader te kiezen moment in de tweede/derde week van
januari 2024.