Rust en rust vinden

“Kom naar Mij toe allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel, want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.”

Mattheüs 11:28

Wat een wonderlijke woorden van Jezus.

Nee, niet dat Hij ons nodigt om rust te vinden in Gods nabijheid. Daar staat de Bijbel vol van. Van Genesis tot Openbaring en van Psalm 23 tot Johannes 10. We zijn door God gemaakt om in verbinding met Hem te leven. We komen pas echt tot rust, als we rust vinden in Hem. En Jezus heeft alles gedaan wat nodig is om dat rusten bij God voor ons weer mogelijk te maken. Dankzij kruis en opstanding is er een rust over voor het volk van God.

Maar waarom zegt Jezus dan vervolgens dat we Zijn juk op ons moeten nemen? En dat we zó – dat juk dragend – rust zullen vinden voor onze ziel? Betekent dat dat Jezus ons even rust biedt om ons vervolgens weer aan het werk te zetten? Zoals we na de zomerperiode al het werk in de kerk weer oppakken? Even uitpuffen om daarna alles weer op onze schouders te nemen?

De uitdrukking ‘neem mijn juk op’ was een gebruikelijke uitdrukking voor een rabbi. Als een leerling zich meldde, dan kreeg hij te horen dat hij het juk van de rabbi op zich moest nemen. Hij moest zijn leermeester volgen, zowel in wat deze leerde als in hoe hij leefde. Dat vraagt Jezus ook van Zijn leerlingen. En het eerste wat Jezus dan geeft, is rust in Zijn nabijheid!

Wie bij Hem komt mag rust ontvangen in de wetenschap dat Hij onze zonden gedragen heeft en onze schuld wil verzoenen. Wat een rust als we dat diep tot ons laten doordringen! Ook al blijft er zoveel over dat ons onrustig maakt, in ons en buiten ons. Maar juist daarin vraagt Jezus ons om dicht bij Hem te blijven. Om met Hem door dit leven te gaan en te leven zoals Hij leefde: zachtmoedig en nederig van hart. Om met een ‘zacht, ontvankelijk hart, eenvoudig dienend te leven’. Zowel in vakantietijd als in de druk van (kerken)werk en opvoeding, ziekte of mantelzorg, relationele of innerlijke spanning.

Jezus belooft ons geen enorme schouders of spierballen, maar zegt dat ons hart het verschil maakt. Als Hij erbij is en ons hart vult met Zijn zachtmoedigheid en nederigheid, met Zijn ontvankelijke en gevende liefde, dan kunnen we gerust een nieuw kerkelijk seizoen ingaan. “Wat er ook zwaar is in wat van ons gevraagd wordt, liefde maakt het licht”, zegt Augustinus bij deze tekst. Laten we zo samen op weg gaan naar de grote Rust die wacht.

Ds. B. (Bastiaan) Visser