Protestantse Gemeente Woerden weer een stap dichterbij

De stuurgroep ten behoeve van de vorming van een Protestantse Gemeente in Woerden heeft op 30 juni 2020 vergaderd. Tussentijds heeft het werk een tijdje stilgelegen door de coronacrisis en voor nader intern overleg.

Het resultaat van de laatste PGW-vergadering:

Het ziet ernaar uit dat alle betrokkenen eensgezind de fusie in willen als vier wijkgemeenten: Gereformeerd, Hervormd Centrum-Oost, Hervormd Noord+West en Lutherse Gemeente. De afspraken die al eerder gemaakt zijn dit jaar, zijn nog steeds de basis: vier wijkgemeenten, afspraken over de personele formatie (dominees en kerkelijk werkers), een overgangsperiode en onderlinge solidariteit tussen de wijkgemeenten.

Eén Algemene Kerkenraad

Er komt één begroting op AK-niveau, opgebouwd uit vier wijkbegrotingen. We groeien naar één algemene kerkenraad, één diaconie, één college van kerkrentmeesters, een solidariteitsfonds en een innovatiefonds. Aan het begin van het komende seizoen gaan we de afspraken preciseren. 

Financiën

De werkgroep financieringsmodel krijgt het verzoek op basis van vier wijkgemeenten door te rekenen wat de afspraken betekenen in de komende vijf jaar. Onder andere op basis van aantal gemeenteleden per wijk, prognoses en verdeling van inkomsten over de vier wijken.

Over huisvesting/kerkgebouwen is nog nader onderzoek nodig. Mogelijk dat een verschil maken tussen ‘beheer’en ‘gebruik’ hierbij behulpzaam kan zijn. Daarna kunnen we opnieuw de stip op de horizon zetten.

Vervolg

We proberen in oktober deze fase van het plan van aanpak (deel 2) af te ronden en over te gaan naar het intentiebesluit tot fusie. Met als onderlegger de resultaten van alle werkgroepen (dus inclusief het financieringsmodel).

Het zou kunnen dat in 2021 een en ander met een fusiebesluit concretere vormen krijgt. De uitvoering van alles is een groeimodel. Met bovenstaande gaan de betrokkenen terug naar de respectieve kerkenraden, hopelijk om er een klap op te geven.

Meer informatie is op te vragen bij Ruud van der Herberg en Sabine van der Maarl.