Programma Kerk & Israël 2023/2034

Voor het nieuwe seizoen heeft de interkerkelijke commissie Kerk & Israël het volgende programma:

  • 1 oktober 2023: Israëlzondag
  • 10 januari 2024: Thema avond door Rabbijn Marianne van Praag in samenwerking met de Pax Christi Parochie te Woerden. Locatie: ‘De Dam’ aan de Wilhelminaweg 79.
  • 21 maart 2024: Lezing door dr. Piet van Midden, auteur en universitair docent Hebreeuws met als thema: ‘van je vijand moet je het hebben…’. Maranathakerk, 20 uur,
  • 6 mei 2024: Jom Hasjoa. Holocaust gedenkdag. Na de plechtige herdenking bij het monument aan de Prins Bernhardlaan rond 19.30 uur, vindt aansluitend een lezing plaats in de Opstandingskerk.

Naast bovenstaand programma zijn we in het voorjaar van 2023 gestart met leerhuisbijeenkomsten. Tijdens deze donderdagmiddagen onder leiding van ds. Jacco Overeem gaan we met elkaar in gesprek over de joodse achtergronden van het Onze Vader. Meer informatie kunt u vragen via

De doelstelling van de commissie Kerk & Israël is aandacht te vragen voor de relatie die de Christelijke kerk heeft met het Jodendom. Daar liggen immers onze wortels.  De commissie doet dit met verschillende activiteiten om de bezinning op deze relatie levend te houden en te versterken.

De toegang tot de activiteiten is gratis – er is meestal een collecte voor een maatschappelijk doel in Israël.

Via mail en via de plaatselijke en kerkelijke media kunt u op de hoogte blijven van de activiteiten van de commissie.