Over Ons

Wie zijn wij?

Als Hervormde Gemeente Woerden zijn wij onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. Wij willen iedereen die op zoek is naar God daarbij helpen door ruimte en richting te geven. Ons geloof is hiervoor de basis en de Bijbel onze inspiratiebron. Zo willen we gemeente van Jezus Christus zijn in onze stad en in onze tijd.

Binnen de Hervormde Gemeente van Woerden hebben we elkaar nodig om gemeente te zijn. Samen laten we de veelkleurigheid van het geloof in Jezus Christus zien.

Twee wijkgemeenten

De Hervormde Gemeente in Woerden heeft twee wijkgemeenten:

Beide gemeenten hebben hun eigen karakter en tradities. Veel leden van de wijk Centrum-Oost voelen zich verbonden met de Gereformeerde bond. De wijk Noord+West heeft een open confessioneel karakter en viert de avonddiensten gezamenlijk met de andere protestantse wijken. Met deze brede achtergrond hopen we dat iedereen zich in onze gemeente thuis kan voelen.

Twee gebouwen

De wijkgemeenten maken afwisselend gebruik van de Petruskerk en Maranathakerk. Om er achter te komen in welke wijk in welk kerkgebouw samenkomt, kijk je op pknwoerden.nl of op deze site in het kerkdienstenoverzicht.

Wat we samen doen

Op het gebied van diaconie, kerkbeheer en in wijkoverstijgende zaken werken de wijken veel samen. Lees meer informatie over de Algemene Kerkenraad.

Daarnaast weten we ons als Hervormde Gemeente verbonden met kerngemeente Het Baken. Lees meer over het Baken op deze website of bezoek de website van Het Baken

Ben je benieuwd geworden? Bekijk meer informatie over de wijkgemeenten of bezoek een van de diensten of activiteiten. Zie ook “Ik ben nieuw in Woerden“.

Veilige Kerk

De hervormde gemeente Woerden wil een ‘veilige kerk’ zijn.

Dat betekent dat de leden elkaar met respect behandelen en de mensen met speciale taken en opdrachten binnen de gemeente geen misbruik van hun positie maken. De Algemene Kerkenraad heeft daarvoor een actief en gedegen preventie- en integriteitsbeleid opgesteld, waarbij een gedragscode is opgesteld voor mensen die werken in het pastoraat en mensen die werken in het jeugdwerk. Daarnaast zijn twee vertrouwenspersonen aangesteld. Wij sluiten daarbij aan bij het beleid van de PKN. 

De Hervormde gemeente te Woerden heeft een gedragscode voor:

  • vrijwilligers en ambtsdrager die werken in het pastoraat
  • werkers in het jeugdwerk

Het uitgangspunt voor de gedragscode voor de mensen die werken in het pastoraat is gebaseerd op bijbelse waarden; respect voor de ander, integriteit, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid in de omgaan met elkaar. De gedragscode is een hulpmiddel om ongewenst gedrag te voorkomen, te signaleren en bespreekbaar te maken. Zie hiervoor: omgangsregels pastoraat-gedragscode.

Merk op dat predikanten en kerkelijk werkers zijn gehouden aan hun belofte bij de bevestiging en aan hen wordt een VOG gevraagd als zij verbonden worden of in dienst treden bij de gemeente. Bovendien zullen hier aanvullende regels voor worden opgenomen in de Kerkorde.

Ook met betrekking tot betaalde en onbetaalde medewerkers die werken met kinderen en jongeren hebben we een gedragscode opgesteld. Wij vinden het belangrijk dat zij in hun gedrag rekening houden met wat wenselijk en toelaatbaar is en zich bewust zijn van de kaders waarbinnen het jeugdwerk plaats kan vinden. Zie hiervoor: omgangsregels jeugdwerk-gedragscode.

Vertrouwenspersonen

De Hervormde gemeente te Woerden heeft twee vertrouwenspersonen in de gemeente. Meer informatie vind je op de pagina: Vertrouwenspersonen.

Meditaties