Nieuwe datum verbintenisdienst: 27 september

Goed nieuws: De uitslag van de coronatest bij ds. Jan Willem Stam was negatief! Daarnaast is 27 september de nieuwe datum voor de verbintenisdienst. Daarom in dit bericht opnieuw een uitnodiging en de mogelijkheid tot aanmelden.

Uitnodiging

De kerkenraad van de Hervormde Gemeente Woerden wijk Noord+West is blij en dankbaar dat zij ds. Jan Willem Stam en zijn gezin mogen verwelkomen in de gemeente.

Wij nodigen iedereen van harte uit voor de feestelijke verbintenisdienst op zondag 27 september. De verbintenis vindt plaats door ds. A.D.J. Wessels uit Woudenberg. Let op het tijdstip: deze dienst begint namelijk om 10 uur.

Na afloop is er gelegenheid om het gezin Stam al het goede toe te wensen. Dit willen we in het koor van de Petruskerk laten plaatsvinden. Er wordt geen koffie of thee geschonken.

Wij hopen u te mogen begroeten op 27 september.

Aanmelden

Inmiddels lijken alle plaatsen voor de diensten gereserveerd te zijn. Mochten er toch nog plaatsen vrijkomen, dan kun je hier reserveren. Houdt er rekening mee dat de laatste kaarten ‘onder voorbehoud’ zijn. Mocht toch blijken dat we de laatste personen niet op een veilige manier in de kerk kunnen plaatsen, dan zou het helaas kunnen dat je toch een afmelding via e-mail ontvangt.

Coronamaatregelen

Met grote zorg is er een indeling in de kerk gemaakt, zodat iedereen voldoende ruimte ten opzichte van elkaar heeft.

Wij houden ons aan:

De richtlijnen van het RIVM
De aanbevelingen van de landelijke PKN
Het gebruiksplan voor de Petruskerk