Algemene Kerkenraad

De beide wijkgemeenten Centrum-Oost en Noord+West vallen onder de Algemene Kerkenraad. In de Algemene Kerkenraad zitten kerkenraadsleden uit beide wijkkerkenraden. De samenstelling van de Algemene Kerkenraad en de contactgegevens zijn in te zien voor ingelogde gemeenteleden.

Wat doet de Algemene Kerkenraad?

De Algemene Kerkenraad is verantwoordelijk voor dingen die wijkoverstijgend zijn: dat zijn zaken die voor beide wijken gelden.

Een aantal taken van de Algemene Kerkenraad

  • Verantwoordelijkheid dragen voor een aantal commissies: de centrale zendingscommissie, de centrale evangelisatiecommissie en de commissie Kerk en IsraĆ«l.
  • Vaststellen van de begroting
  • Vaststellen van de jaarrekeningen
  • Opstellen van het kerkdienstenrooster
  • Opstellen van het collecterooster

Overlegorgaan Algemene Kerkenraden (OAK)

Ook is de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente onderdeel van het Overlegorgaan Algemene Kerkenraden, het OAK. In het OAK zitten de Gereformeerde Kerk, de Evangelisch Lutherse Kerk en de Hervormde Gemeente. De pioniersplek Het Baken valt ook onder het OAK.

Documenten van de Algemene Kerkenraad

Log in en bekijk de volgende documenten onder Mijn Kerk

  • Het beleidsplan van de AK 2023-2026
  • De plaatselijke regeling van de AK