Mededelingen Kerkbalans

Missende antwoordenveloppen

We missen dit jaar nog een aanzienlijk aantal antwoordenveloppen! Mogelijk is er verwarring ontstaan nu de enveloppen niet werden opgehaald zoals in andere jaren. Het is alsnog mogelijk om de antwoordenveloppen in te leveren bij de aangegeven adressen. Heb je nog vragen? Neem gerust contact op met het college van kerkrentmeesters: secretaris Hermien Bruggeman-Smit (0348-410187, e-mail)

Dubbele incasso februari

Heb je toestemming gegeven voor een maandelijkse incasso, dan wordt deze in de maand februari twee keer afgeschreven. Net als vorig jaar konden we niet in januari incasseren, vandaar dat er in februari éénmalig het bedrag voor zowel januari als februari wordt afgeschreven.

Volgend jaar meer mogelijkheden

Wij zijn druk in overleg met de makers van de Hervormd Woerden app die voor ons ontwikkeld wordt. Wij hopen dat dit als resultaat heeft dat we volgend jaar ook de mogelijkheid kunnen aanbieden om via de app bij te dragen aan Actie Kerkbalans.