Lockdown

In reactie op de lockdown heeft de Protestantse Kerk de volgende aanbevelingen gedaan:

  1. Maak gebruik van de mogelijkheid om kerkdiensten digitaal uit te zenden en mee te maken. Dit geldt ook voor alternatieve kerstvieringen, zoals bijv. de kinderkerstviering etc.
  2. Als er redenen zijn – in uitzonderlijke gevallen – om fysieke diensten te houden, met name tijdens de komende feestdagen, dan met maximaal 50 kerkgangers (exclusief ‘medewerkers’) op anderhalve meter afstand. Dit aantal is gebaseerd op een door het ministerie gepubliceerde regeling.

Uitwerking wijk Noord+West

Als uitgangspunt geldt dat alle kerkdiensten, ook de kerstdiensten en de kinderkerstviering, digitaal plaatsvinden. 

Uitzondering

Indien het voor individuele gemeenteleden moeilijk of onmogelijk is om de dienst online te volgen, bestaat de mogelijkheid om de dienst fysiek bij te wonen. U kunt zich daarvoor opgeven door te bellen naar de scriba, mevr. J.A. Koerselman-Pettinga tel. 508140.

Uitwerking wijk Centrum-Oost

De diensten op eerste kerstdag en tweede kerstdag en de dienst op oudejaarsdag en nieuwjaarsdag worden gezien als een uitzondering op de hoofdregel dat kerkdiensten online gehouden worden. Deze diensten kunnen worden bezocht door maximaal 50 gemeenteleden. Daarbij gelden uiteraard de basisregels. Daarna, dus vanaf 2 januari, zullen ook de diensten van wijkgemeente C-O alleen digitaal uitgezonden worden en is er geen mogelijkheid om de diensten fysiek bij te wonen.

Jeugdactiviteiten

Voor jongeren tot en met 17 jaar – en personen die deze activiteiten organiseren of begeleiden –  zijn activiteiten buiten mogelijk tot 17.00 uur. Dit mogen geen evenementen zijn. 

Bezoekwerk

Gelet op het advies om het aantal onderlinge contacten zo klein mogelijk te houden, zijn we terughoudend als het gaat om kerkelijk bezoekwerk. Wellicht zijn er andere manieren te overwegen, zoals (beeld)bellen.