Bijzondere diensten

Een keer per jaar is er een belijdenisdienst. Meestal is deze dienst in het voorjaar, rond Pasen.

Tijdens de belijdenisdienst doen mensen van de gemeente openbare belijdenis van het geloof. Ofwel: je zegt in het midden van de gemeente tegen God dat je Hem met heel je hart wilt proberen te volgen. Ondanks vragen en onzekerheden die je ongetwijfeld ook nog zult hebben.

Belijdeniscatechisatie

De mensen die belijdenis doen, hebben eerst belijdeniscatechisatie gevolgd. Je volgt de catechisatie met een groep andere mensen die belijdenis willen gaan doen. De dominee leidt de gesprekken.

Het staat niet vast dat iedereen van de groep aan het eind van de serie avonden belijdenis doet. Je kunt en mag daar zelf voor kiezen.

Elke eerste zondag van de maand is er een kerkdienst voor dove en slechthorende mensen.

  • Waar? In de Kapel bij Careyn Weddesteyn, Utrechtsestraatweg 50 in Woerden.
  • Wanneer? De eerste zondag van de maand om 11.30 uur.
  • Na de dienst is er gelegenheid voor onderlinge ontmoeting en koffiedrinken.

Meer informatie?

Elk jaar herdenken we op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (eind november) de mensen uit de gemeente die in dat jaar overleden zijn. Familieleden en vrienden van de overledenen zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Tijdens de dienst worden alle namen van de overledenen genoemd. Er is muziek, we zingen en bidden om Gods troost en kracht voor de mensen die zonder hun geliefden verder moeten.

We vieren minimaal acht keer per jaar het Heilig Avondmaal tijdens de kerkdienst.

Gemeenteleden die belijdenis hebben gedaan zijn welkom om het Heilig Avondmaal te vieren. Ook belijdende leden van een andere kerkelijke gemeente zijn welkom.

Bij wijkgemeente Noord+West kunnen ook kinderen en doopleden deelnemen aan het Heilig Avondmaal. Voor kinderen is er een speciale, korte avondmaalscatechese als voorbereiding.

Meer informatie over het Heilig Avondmaal vind je op de website van de PKN. 

Gemiddeld is er elke twee maanden een doopdienst. Tijdens de doopdienst wordt de Heilige Doop bediend aan kinderen van gemeenteleden. 

Per jaar zijn er ongeveer zes kerkdiensten voor en door mensen met een verstandelijke beperking. De diensten zijn interkerkelijk en worden door de Raad van Kerken gestimuleerd. 

Morgengebed in de Petruskerk

Elke woensdagochtend is er morgengebed in de Petruskerk van 9.00 tot 9.30. Tijdens het morgengebed bidden we voor de kerk en de wereld. Er wordt gezongen, uit de Bijbel gelezen en er is een korte overdenking. Iedereen is welkom tijdens het morgengebed, het is een interkerkelijke activiteit. Er zijn voorgangers van diverse kerken aanwezig. 

Morgengebed in de Lange Wiek

Twee keer per maand op vrijdagochtend is er om 9.45 morgengebed in de ontmoetingsruimte van de Lange Wiek. 

Op de eerste vrijdagochtend van de maand verzorgt de RK parochie het morgengebed. Op de derde vrijdagochtend van de maand gebeurt dit door de PKN-gemeenten.

In december is er een gezamenlijke, oecumenische kerstviering.