Hulp voor Oekraïne

De beelden over de oorlog in Oekraïne, de initiatieven om vluchtelingen op te vangen en de overvolle opvanglocaties in Nederland raken ons. Verschillende gemeenteleden en Woerdense organisaties zijn al in actie gekomen. Kostbaar en waardevol! Als kerkgemeenschap willen we daar waar mogelijk is natuurlijk ook helpen. 

Wat kunnen we doen?

NB: Het nieuws verandert snel, we proberen deze pagina zo actueel mogelijk te houden.

Gebed

Wij geloven in de kracht van gebed! Daarom bidden we tot God, voor zijn ontferming over deze wereld en een veilig thuis voor iedereen. Bid je mee?

Geld & Spullen

We zijn verbonden met stichting de Woerden Helpt. Zij zijn al jaren actief in Oekraïne en hebben dus korte lijnen. De komende weken willen zij wekelijks een transport met hulpgoederen verzorgen. We roepen mensen op om dit mogelijk te maken door een financiële bijdrage of goederen te schenken. 
Kijk voor de laatste informatie op: woerdenhelpt.nl. 

House of Hope voor Vluchtelingen in Woerden

Kerk als Plek voor Ontmoeting en Ontspanning

De afgelopen maand zijn we geconfronteerd met een groot aantal gezinnen uit Oekraïne die hals over de kop in Nederland zijn aangekomen. Samen met alle beelden die wij zien op televisie maakt dit enorme indruk op ons als samenleving. Inmiddels zijn er in Woerden al een aantal adressen waar mensen uit Oekraïne verblijven. Daarnaast verwacht de gemeente de komende week de eerste gezinnen in de Stadspoort. Niet alleen voor hen, maar ook voor vluchtelingen uit andere delen van de wereld, willen de gezamenlijke kerken een plek voor ontspanning en ontmoeting bieden, een House of Hope. Dit geldt voor hen die al in Woerden verblijven maar ook voor diegenen die de komende maanden nog aan zullen komen. Dinsdag 5 april vindt de eerste ontmoetingsochtend plaats.

Wanneer:

  • iedere dinsdagochtend van 9.30-12.00
  • iedere donderdagmiddag van 14.00-16.30

Waar: Opstandingskerk – Wilhelminaweg 8 – Woerden

Vluchteling in huis

We komen graag in contact met Woerdenaren die vluchtelingen in huis hebben, zodat we hen daar waar mogelijk is kunnen ondersteunen. We hebben contact met de Raad van Kerken Woerden en de samenwerkingsorganisatie “Wij zijn Woerden”. Dit samenwerkingsverband van inwoners, kerken, instellingen, bedrijven, verenigingen en organisaties is enkele jaren geleden in het leven geroepen voor de hulp aan vluchtelingen en statushouders.

Vluchtelingen of statushouders  in huis nemen

Er zijn te weinig plekken in officiële opvanglocaties, waardoor mensen meedenken over goede alternatieven. Overweeg je  vluchtelingen (van welke nationaliteit dan ook) onderdak te bieden? Kijk dan eens op de site van Take Care BNB. Zij organiseren dit op een professionele manier. Ook stichting Gave geeft tips die je kunnen helpen bij het besluit om vluchtelingen in je huis op te nemen, kijk op www.gave.nl/advies-en-begeleiding/oekrainers-in-huis.

Een kaarsje en/of gesprek

Houden de beelden van de oorlog je bezig? Vind je het fijn om daar over te praten of daar voor te (laten) bidden)? Of wil je graag een kaarsje aansteken. Dat kan! De Petruskerk is open op woensdagen van 10.00 tot 12.00 uur en op zaterdagen van 11.00 tot 16.00. In het koor kun je een kaarsje aansteken en zitten om te bidden of te mediteren.

De plaatselijke pastores zijn voor crisispastoraat beschikbaar. Voor een vraag over pastoraal contact kun je terecht bij ds. Overeem (hervormd) en ds. Robbemond (gereformeerd).

Meer weten, hulp aanbieden of hulp nodig

Er komt een centraal informatie- en coördinatiepunt voor alle vragen, suggesties en burgerinitiatieven bij Hart-voor-Woerden. De coördinatie op het gebied van woonruimte ligt bij de gemeente Woerden. De interkerkelijke diaconale commissie van de Raad van Kerken is in de persoon van Jan de Leeuw aangehaakt.