Houd goede moed door hemelvaart!

Straks vieren we weer het feest van Hemelvaart! Maar voor de discipelen was dat geen feest maar een zware domper. Daarom sprak Jezus hen in zijn afscheidswoorden vóóraf moed in. Johannes 16 vers 28: “Ik verlaat de wereld en ga tot de Vader” en vers 32: “Zie de ure komt en is gekomen dat jullie verstrooid worden. In de wereld zullen jullie verdrukking lijden. Maar houd goede moed, Ik heb de wereld overwonnen!”

Naast de blijdschap over de overwinning van Christus op de macht van de zonde en de dood is er tegelijk grote onzekerheid en angst bij de discipelen voor wat komen gaat. Herkenbaar voor ons. Jezus beseft dat heel goed. Zijn volgelingen kunnen de toekomst niet overzien en weten niet wat hen te wachten staat. Hoe moet dat als Christus niet meer fysiek bij hen is? Staan ze er nu alleen voor? Er is wel moed voor nodig om zonder Zijn hulp getuigen te zijn als je niet meer samen bent. Wat komt er op hen af? Al hun gedachten over het Koninkrijk van Christus worden ondersteboven gekeerd.

Door Hemelvaart worden ook wij erbij bepaald dat Jezus regeert als koning naast de Vader. Maar in de verborgenheid: nog niet zichtbaar en in volheid. Dat zal pas zijn als Hij terugkomt en alles onder Zijn heerschappij is gebracht. In deze ‘tussentijd’ weten we door het geloof dat Hij ons ‘van bovenaf’ ziet, leidt en toeroept “Houd goede moed!” Zoals in zijn afscheidswoorden. En toen zelfs niet voor de eerste keer. Wanneer deed Hij dat ook alweer eerder? Dat was in die enorme storm op de zee van Tiberias. “Heb goede moed! Vrees niet want Ik ben het!”Ook toen was Jezus niet fysiek bij hen, maar op grote afstand daarboven op die berg. Voor hun ervaring waren zij toen ook alleen in gevecht met de golven. Maar Hij zag hen van bovenaf en bad voor hen.

Wij mogen leren dat Hij dat sinds Zijn Hemelvaart ook dagelijks doet voor ons. Zoals Christus toen bewust zijn discipelen het meer op stuurde, stuurt Hij ons nu de wereldzee op. Dan getuige zijn van Hem tegen de wind op. De storm van de secularisatie is vandaag enorm en vraagt van ons als gelovigen het uiterste. Gaan we ervoor? Jezus staat ons bij door Zijn bidden en de kracht van de Heilige Geest. Hij gaat ons voor om weerbaar te zijn door Zijn Geest. In de storm van twijfel en vrijblijvendheid van vandaag is de hoogste urgentie te leven uit Zijn bemoediging! Dat vraagt om geestelijk volwassen te worden en te weten dat Hij sterker is dan de storm. Die les voor de periode na Hemelvaart is dat Hij daarboven op die berg toen zich niet terugtrok en afstand nam. Maar Hij trainde ‘op afstand’ om sterker te leven uit geloof. Zo ook nu oefent Hij ons door de Heilige Geest en bidt voor ons als Hogepriester. Alle reden om de moed niet te verliezen!

Ds. G.M. Bijkerk