Kerkbalans 2024 – Gericht Geven

Hoe werkt Actie Kerkbalans 2024?

In 2024 geef kun je je bijdrage ‘gericht geven’ aan je eigen wijkgemeente. Bij het invullen van de antwoordkaart van Actie Kerkbalans geef je aan of je je bijdrage bedoeld is voor het pastoraat van wijkgemeente Centrum-Oost of wijkgemeente Noord+West. Als je geen voorkeur hebt en je bijdrage voor beide wijkgemeenten is, kun je dat ook aangeven.

Kiest je voor gericht geven aan één wijk, dan is het goed om te weten dat niet uw hele bijdrage naar deze wijkgemeente gaat. Dat werkt zo: van de hele opbrengst van Actie Kerkbalans wordt eerst een deel van de gezamenlijke kosten voor beide wiiken betaald. Denk daarbii aan kosten voor het onderhoud van de kerkgebouwen, de kosters, de afdracht aan de landelijke kerk, financiele diensten, het kerkblad en de app.

Het geld dat na betaling van deze kosten overblijft is bestemd voor het pastoraat: de inzet van predikanten en kerkelijk werkers. Het geld voor het pastoraat wordt verdeeld over de beide wiikgementen. Deels speelt het aantal huishoudens dat is ingeschreven bij een wijk hierbij een rol, en deels het bedrag dat is opgehaald met Gericht Geven.

Voorbeelding verdeling inkomsten voor pastoraat

Als je meer wilt weten over hoe de verdeling werkt, geven we hier twee voorbeelden:

Voorbeeld 1

  • Wijk A: 55% opbrengst en 52% ingeschreven huishoudens = (107/2) = 53.5%
  • Wijk B: 45% opbrengst en 48% ingeschreven huishoudens = (93/2) = 46.5%

Nadat de algemene kostenposten zijn betaald, krijgt wijk A 53.5% van het overige bedrag. Wijk B krijg 46.5%.

Voorbeeld 2

  • Wijk A: 55% opbrengst en 40% ingeschreven huishoudens = (95/2) = 47.5%
  • Wijk B: 45% opbrengst en 60% ingeschreven huishoudens = (105/2) = 52.5%

Nadat de algemene kostenposten zijn betaald, krijgt wijk A 47.5% van het overige bedrag. Wijk B krijg 52.5%.

Waarom kiest de kerkenraad voor dit model?

De verdeling van de opbrengst van Actie Kerkbalans tussen de wijkgemeenten is nooit in beton gegoten. Om de 5 jaar bekijkt het College van Kerkrentmeesters (CK) of de verdeling nog juist is. In 2022 adviseerde de werkgroep die zich heeft gebogen over de verdeling om deels over te gaan op Gericht Geven. De Algemene Kerkenraad heeft de wiikkerkenraden gehoord en het advies van de werkgroep overgenomen. Wat meespeelt in dit besluit is dat leden meer bereid zijn te geven aan de wijkgemeente waar ze meeleven. Ook past het model goed bij een toekomst als Protestantse Gemeente Woerden.

Waarom zou ik als gemeentelid Gericht Geven?

Door Gericht Geven, heb je invloed op waar je geld besteed wordt. Zo draagt je geld bij aan het pastoraat van de wijk waar je meeleeft, pastorale steun krijgt en meedoet aan het jeugdwerk.

Wat betekent dit voor de predikant en kerkelijk werker in mijn wijkgemeente?

Het kan gebeuren dat er minder geld binnenkomt voor het pastooraat bij je wijkgemeente dan begroot. Het is goed om te weten dat dit niet direct invloed heeft op het lopende contract van een predikant of kerkelijk werker. Net als in voorgaande jaren is er een buffer om een periode met verminderde opbrengst op te vangen. Wel kan het invloed hebben bij personele wisselingen.

Is het niet eenmalig, maar gebeurt het meer jaren op rij dat er minder geld binnenkomt, dan bekijkt het CvK of de meerjarenbegroting aangepast moet worden.

Ook het tegenovergestelde kan gebeuren: dat er meer geld voor het pastoraat binnenkomt dan begroot. Als dit aan de hand is, kan de wijkgemente zelf besluiten hoe hiermee om te gaan.

Waarom gaan we niet meteen 100% gericht geven?

In ons nieuwe geefmodel spelen twee waarden een gelijke rol:

  • Financieel bij kunnen dragen aan de wijk waar je meeleeft
  • Bijdragen aan professioneel pastoraat voor alle leden die de Hervormde wijken onder haar hoede hebben

Als hervormde wijken willen wij beide waarden een gelijke plek geven in ons financiële model. Dit model wordt over een aantal jaar ook weer geëvalueerd: gaan we zoverder, of zijn er aanpassingen nodig.

Meer vragen?

Je kunt je vraag sturen naar . Op 14 november houden we een informatieavond, daar hopen we ook in te gaan op de vragen die we via de e-mail ontvangen hebben.

Tot ziens op 14 november om 20.00 in de Maranathakerk,
De Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Woerden