Dwaas of Wijs?

Van een studentenpredikant die veel omgaat met studenten uit Afrika en Azië, hoorde ik dat haar studenten niet kunnen begrijpen dat veel professoren in Nederland niet in God geloven. ‘Zo intelligent en dan niet van God weten …?!’ Dwaas in hun ogen.

Als je zelf op zondag naar de kerk gaat, kun je dat ook zo beleven. Je zingt en bidt met elkaar. En je wordt meegenomen door een lied of door de preek. Het raakt je. Het is alsof het voor jou bestemd is. Nee niet alsof, je weet: dit ís voor mij bestemd. God is met mij bezig. En je bent wijs met het geloof. Wijs met God. Het zou toch dwaas zijn niet in Hem te geloven?!

Maar zo beleven we het niet altijd. In onze witte, westerse wereld heeft al heel lang een andere wind gewaaid: geloof in God is een optie waar je makkelijk zonder kunt. Dat platte denken hebben we allemaal ingeademd. Ongeloof komt zo heel dichtbij. In je eigen hart sluipt de twijfel binnen: is het niet dwaas te geloven?

Als we Paulus zouden vragen of hij geloven wijs of dwaas vindt, zou hij misschien toch aarzelen met zijn antwoord. Want hij is dan wel als een gedrevene de wereld door getrokken om aan wie het maar horen wil het Evangelie te verkondigen, maar toch denk ik dat hij zou zeggen: ‘Het Evangelie is een dwaas verhaal’. Dat was toen zo, dat is nu zo. In Rome is een tekening uit de eerste eeuwen gevonden, in steen gekrast, van een man aan het kruis met een ezelskop … In de oudheid werden christenen zo al belachelijk gemaakt: Gods Zoon aan het kruis …; een ezel die zoiets gelooft.

“En toch”, zegt Paulus, “kan ik het niet laten over die dwaasheid te spreken. Hoe gek iedereen het ook vindt. Ook al draait het in de wereld om heel andere dingen. Want deze ‘dwaasheid’ is nu juist de wijsheid van God.” En mag God ook nog eens een keer zelf bepalen wat Hij wijs en wat Hij dwaas vindt? Het is de wijsheid van Gods liefde. God heeft ervoor gekozen jou en mij van harte lief te hebben. Zo lief dat Hij Zijn Zoon aan ons gaf. Ons leven heeft Hij gedeeld, ja zelfs onze dood. Jezus is in onze duisternis afgedaald, heeft de duisternis en de dood voor ons gedragen, dieper dan wij die zelf zouden kunnen dragen. Een dwaas verhaal. En tegelijk de diepste wijsheid van God.

En nu valt ons een groot geluk ten deel, want ons is dit ‘dwaze’ verhaal verteld. Als een geheim wordt het ons in het oor gefluisterd. Maar wel een geheim dat erom vraagt doorverteld te worden! Ook in Woerden klinkt het en het raakt mensenharten. Het wordt jouw en mijn verhaal, je houvast in leven en in sterven. Je vreugde: wat een God die zo diep voor ons gegaan is!

Maar verwacht niet dat voor dit Evangelie overal de handen op elkaar gaan. Het scoort geen hoge kijkcijfers in de wereld van goed eruitzien, dure auto’s en snel succes. In de ogen van de wereld blijft het dwaas. Pas op de jongste dag zal voor iedereen zichtbaar worden, wat wij God-zij-dank nu al mogen weten: de ‘dwaasheid’ van God is wijzer dan de mensen.

Ds. Wim Koerselman

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *