De tent van ontmoeting

En Mozes nam de tent en zette die voor zichzelf buiten het kamp op, een eind van het kamp vandaan. En hij noemde hem de tent van ontmoeting. Zo gebeurde het dat ieder die de HEERE zocht, naar de tent van ontmoeting moest gaan.(Exodus 33:7)

Ondanks corona is het kampeerseizoen toch weer begonnen. Met beperkende maatregelen, maar de tenten mogen weer opgezet. Voor de echte kampeerder is dat het ultieme gevoel van vrijheid.

In Exodus 33 wordt een bijzondere tent opgezet: de tent van ontmoeting. Maar er heerst bepaald geen vakantiestemming. Het volk Israël heeft net gefeest rond het gouden kalf. En God is woedend. Er zijn 3000 Israëlieten gedood en God trekt zich terug. Mozes zet een tent op, buiten het kamp. Je zou bijna zeggen dat er een time-out-plek voor God nodig is, omdat Hij niet voor Zichzelf instaat als het volk te dicht in Zijn buurt is.

En toch is het een bevrijdende plek. Want terwijl God Zich terugtrekt, het tentenkamp uit gaat, laat Hij een tent van ontmoeting opzetten. En daar is elke Israëliet die God zoekt welkom! Ieder die God zoekt, zal Hem vinden, zelfs als er van alles gepasseerd is.

In Exodus 33 krijgen we de indruk dat er niet veel Israëlieten naar die tent toe durfden. Alleen Mozes gaat er regelmatig heen. Mozes pleit er voor het volk. Hij vraagt of God weer terug wil komen en met het volk mee wil gaan. En God luistert naar mediator Mozes. Er komt een tabernakel, midden in het kamp, een plek van verzoening tussen God en Zijn volk. En later slaat Jezus Zijn tent op (Johannes 1:14) in het midden van Israël. Hij trekt rond als een Bevrijder en laat zien hoe God in Zijn genadige liefde mensen zoekt. Jezus ging zover dat Hij zich ook ‘het kamp liet uitzetten’. Buiten de stad gaf Hij Zijn leven om een weg te openen naar de Vader. De weg van vrijmoedig gebed die ieder die God zoekt mag gaan, in Jezus’ naam.

Ik wens alle kampeerders een hele fijne vakantie. Dat het buitenleven echt vrij mag voelen ondanks alle maatregelen. En ook als u of jij op een heel andere manier op vakantie gaat: een hele goede en ontspannen zomer toegewenst. Maar vooral wens ik u en jou een ontmoeting met God toe. Een ontmoeting die bevrijdt van alles wat ons in de weg zit om helemaal voor God en elkaar te leven. Ook als u niet (meer) op vakantie kunt. Ook als er chronische moeiten zijn die onvrij maken. Dat u dan mag ervaren “met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont” (Efeze 3:16-17). Niets maakt vrijer dan die ontmoeting!

Bastiaan Visser