De JV start weer (Centrum-Oost)

Er komt weer een schitterend JV-seizoen aan! Het thema dit jaar is “in de ban van…”

Op de avonden zullen we gezellig kletsen maar natuurlijk ook met het geloof bezig zijn.

De eerste avond wordt gehouden op 27 september. Als je 15 jaar of ouder bent heten we je hartelijk welkom in het Baken!