Dankdag voor gewas en arbeid

In de Bijbel lees je dat planten en dieren werden geschapen, nog voordat de mens er was en het beheer over de prachtige schepping kreeg. Beheren … in sommige vertalingen staat dat de mens mocht ‘heersen’ of ‘de baas’ mocht zijn over de schepping. Maar hoe je het ook vertaalt: we hebben vooral een verantwoordelijkheid over Gods schepping! Wij mogen, moeten, vanuit Gods opdracht arbeiden in Zijn wereld. Op Biddag bidden we of God ons wil helpen bij het zo goed mogelijk uitvoeren van deze opdracht. Tijdens Dankdag kijken we vol bewondering en dankbaarheid naar hoe de schepping heeft gebloeid, is gegroeid en de vrucht die ze heeft voortgebracht.

Laat Dankdag een dag zijn, waarop we vol verwondering God danken voor Zijn zegeningen. De basis van ons leven mag ‘dankbaarheid’ zijn! Dit jaar is Dankdag voor gewas en arbeid op woensdag 2 november. De hele dag door komen we in Woerden samen om te danken:

  • 09.00 uur: Morgengebed in de Petruskerk. Cathy de Goede staat stil bij Psalm 146.
  • 15.00 uur: Kinderdienst in de Maranathakerk. Ds. Visser leidt deze dienst met als thema: ‘Wie dank jij?’ n.a.v. 1 Koningen 17: 1-16.
  • 19.30 uur: Dankdienst in de Maranathakerk. Ds. Overeem gaat voor. Thema is: ‘Toch zal mijn ziel uw loflied blijven zingen…’.

Voor elk wat wils en elk dagdeel is er een mogelijkheid! Maak er ‘dankbaar’ gebruik van. Van harte wil ik (jo)u oproepen om tijdens deze ‘door-de-weekse dag’ een moment bewust stil te staan bij de dankbaarheid.

Hartelijke groet, Peter Versloot (06-24476099 / )