Dageraadsviering & Paasontbijt

Op Eerste Paasdag is er – naast de dienst om 9:30 – ook een Dageraadsviering in de Petruskerk. Om 6:39 komt de zon op, dus de dienst begint om 6:30. We komen dus samen in een nog donkere kerk en zullen bij het eerste licht van deze dag vieren dat Jezus Christus is opgestaan, dat het licht sterker is dan het duister. We verwelkomen in deze dienst ook een aantal jonge gemeenteleden die in het kader van de PaaswakeXL de hele nacht hebben gewaakt. De viering duurt ongeveer drie kwartier en na afloop is er een eenvoudig Paasontbijt.

Opgeven Paasontbijt

In verband met de organisatie en het voorbereiden van het Paasontbijt stellen we het op prijs als u zich opgeeft voor deze viering. U kunt zich ook opgeven voor enkel het Paasontbijt (tussen 7:45 en 8:45 uur). Dat kan hier: https://pknwoerden.nl/hervormd/event/dageraadsviering-paasontbijt/