Maximaal 30 personen, alleen voorzangers, mondkapjes tijdens verplaatsingen

Bericht van de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters,

In de maand oktober komen wij in onze hervormde gemeente Woerden met maximaal 30 personen samen in de eredienst. Gemeentezang is helaas niet mogelijk, maar de zang vindt plaats door enkele voorzangers. Tijdens verplaatsingen maken we gebruik van mondkapjes.

Wij volgen hiermee het dringende advies van de PKN. Het is verschrikkelijk jammer dat de ruimte die er was om kerkdiensten te houden weer wordt beperkt. Fysieke contacten, samen zingen, ontmoeten in de kerk en thuis zijn weer aan strakkere banden gelegd, terwijl dat wezenlijk is voor ons gemeente-zijn. We waren juist blij dat deze mogelijkheid er weer was.

Wij volgen de richtlijnen, zoals we dat steeds gedaan hebben en ook hebben vastgelegd in de gebruiksprotocollen van onze kerkgebouwen, omdat we ons verantwoordelijk weten voor elkaar en onze samenleving. 

We hopen en bidden dat we binnenkort weer met meer mensen de kerkdiensten mogen bezoeken.