Contact

Wat is je vraag?

Voel je welkom! Je hoeft geen lid te zijn van onze gemeente om mee te doen met onze diensten en activiteiten.

Ben je je aan het oriënteren op de Hervormde Gemeente in Woerden? Bekijk dan deze website en bezoek eens een dienst of activiteit.

De Hervormde Gemeente in Woerden heeft twee wijkgemeenten: Centrum-Oost en Noord+West. Beide gemeentes hebben hun eigen karakter en tradities. We hopen dat iedereen zich in onze gemeente thuis kan voelen.

Het informatiepakket kan je ook verder helpen. Je leest in dit pakket ook over de andere PKN-gemeentes van Woerden. 

Wil je je inschrijven als lid?

Ben je verhuisd? Dan word je waarschijnlijk automatisch overgeschreven naar een van de Protestantse Kerken in je nieuwe woonplaats. De burgerlijke administratie en de landelijke ledenregistratie van de Protestantse Kerk (LRP) zijn namelijk aan elkaar gekoppeld. 

 • Was je in je vorige woonplaats lid van een Hervormde Gemeente? 

Je wordt dan automatisch ingeschreven bij de Hervormde Gemeente Woerden. Iemand uit de gemeente zal dan contact met je opnemen. Neem gerust ook zelf contact met ons op! 

 • Was je in je vorige woonplaats lid van een PKN-gemeente? 

Je wordt automatisch ingeschreven bij de Hervormde Gemeente Woerden. Om een goede keuze te maken tussen de PKN-gemeentes, krijg je een welkomstpakket van alle PKN-kerken in Woerden. Heb je een keuze gemaakt? Geef hem dan door via ln.ne1596636380dreow1596636380dmrov1596636380reh@e1596636380itart1596636380sinim1596636380daned1596636380el1596636380.

 • Was je in je vorige woonplaats lid van een Gereformeerde of Lutherse kerk?

Je wordt automatisch ingeschreven in de Gereformeerde Kerk van Woerden of de Lutherse Kerk Woerden. Iemand van deze gemeentes neemt contact met je op.  

 • Was je lid van een ander soort gemeente? Of nog niet eerder lid geweest van een gemeente? 

Neem dan zelf contact op met bijvoorbeeld de scriba van de kerkenraad of een van de predikanten. 

Mogelijk heb je zelf al een idee welke van de twee wijkgemeenten het best bij je past. Bekijk hiervoor bijvoorbeeld de pagina’s Over Ons – Wijkgemeente Centrum-Oost en Over Ons- Wijkgemeente Noord+West op deze website.

Om je in te schrijven kun je ook mailen naar ln.ne1596636380dreow1596636380dmrov1596636380reh@e1596636380itart1596636380sinim1596636380daned1596636380el1596636380

Soms is het fijn als iemand even bijspringt en helpt met praktische dingen. Bijvoorbeeld door boodschappen te doen, klusjes in huis op te pakken, op de kinderen te passen, je ergens heen te brengen of door af en toe een belletje te doen. In de gemeente zijn altijd mensen die kunnen en willen helpen.

Zoek je praktische hulp? Neem dan contact op met de commissie Tot Hand en Voet. Iemand van de commissie probeert dan een vrijwilliger aan je te koppelen die kan helpen.

Een gesprek met de ouderling of dominee

Neem gerust contact op met een ouderling of de dominee als je behoefte hebt aan een gesprek of pastorale zorg.

Je kunt hiervoor contact opnemen met de pastoraal coördinator (Centrum-Oost) of een buurtbaken (Noord+West). Zij zorgen ervoor dat je vraag opgepakt wordt en iemand contact met je opneemt.

Pastoraal coördinator Centrum-Oost:

Direct contact opnemen met de sectie-ouderling kan ook. De gegevens van de sectie-ouderlingen kun je bekijken als je bent ingelogd.

Buurtbakens Noord+West

De beide wijken (Centrum-Oost en Noord+West) hebben een eigen kerkenraad. Daarnaast is er voor overkoepelende zaken de Algemene Kerkenraad.

Als je contact wilt met iemand uit de kerkenraad, loopt dat via de scriba.

Scriba Centrum-Oost

Kees van der Paauw, moc.l1596636380iamg@1596636380tsoom1596636380urtne1596636380cabir1596636380cs1596636380

Scriba’s Noord+West

Henk de Heer, ln.li1596636380amtoh1596636380@reeh1596636380edjjh1596636380

Jan Zwaneveld, ln.re1596636380leerf1596636380@dlev1596636380enawz1596636380j1596636380

Scriba Algemene Kerkenraad

Wouter Verboon, moc.l1596636380iamg@1596636380nedre1596636380owka1596636380

De volledige contactgegevens van de kerkenraden vind je in het besloten gedeelte van de website

Algemene Kerkenraad:

 • Preses: Harry de Vink
 • Scriba: Wouter Verboon

Het contact met de Algemene Kerkenraad loopt via de scriba, Wouter Verboon: ln.ne1596636380dreow1596636380dmrov1596636380reh@k1596636380a1596636380. De volledige samenstelling van de Algemene Kerkenraad is te vinden onder Mijn Kerk, voor ingelogde gemeenteleden.

 

De Hervormde Gemeente Woerden maakt gebruik van collectebonnen. Op deze manier zijn de giften aftrekbaar van de inkomstenbelasting. De PKN is namelijk een ANBI.

Het bestelformulier is hier te downloaden. Je kunt het ingevulde formulier mailen naar ln.ne1596636380dreow1596636380dmrov1596636380reh@n1596636380ennob1596636380etcel1596636380loc1596636380. Ook mag het formulier in de collectezak. De collectebonnen worden binnen een week bij je thuis bezorgd.

De collectebonnen zijn ook te bestellen via de app Kerkgeld van SKG Collect.

Meer informatie over het huren van kerkgebouwen en zalen is hier te vinden.

College van kerkrentmeesters

Voorzitter
M. Bos

Secretaris
Hermien Bruggeman-Smit (0348-410187)

ln.n1596636380edreo1596636380wdmro1596636380vreh@1596636380KvC1596636380

Penningmeester
H.de Vries

Bankrekeningen
Kerkbeheer

 • SKG, Gouda
 • NL77RABO0373733267 t.n.v. Hervormde Gemeente Woerden
 • inzake Kerkbeheer

Kerkbalans

 • SKG, Gouda
 • NL30RABO0373733143 t.n.v. Hervormde Gemeente Woerden
  inzake Kerkbalans

 

Ben je verhuisd, getrouwd of is er iets anders wat je wilt doorgeven? Neem dan contact op met de ledenadministratie: ln.ne1596636380dreow1596636380dmrov1596636380reh@e1596636380itart1596636380sinim1596636380daned1596636380el1596636380

Verhuizing naar een andere woonplaats

Alle burgerlijke mutaties zoals een verhuizing worden via de gemeentelijke administraties automatisch doorgegeven aan LRP. De wijzigingen worden vervolgens automatisch in onze plaatselijke kerkelijke ledenadministratie doorgevoerd.

Als je verhuist naar een andere plaats word je dus automatisch uitgeschreven als lid van onze gemeente. Bezwaar tegen deze uitschrijving kun je doorgeven aan het kerkelijk bureau. Je kunt dan voorkeurslid worden.

Heb je baby gekregen en wil je dat doorgeven? Dat kan via je eigen sectie-ouderling of via de dominee. 

Het kerkblad Hervormd Woerden verschijnt ongeveer elke drie weken en is bedoeld voor alle leden van de hervormde gemeente.

Als je een abonnement hebt, krijg je het kerkblad thuisbezorgd. Het abonnement is gratis, al vragen we wel een vrijwillige bijdrage van €25 per jaar. Je kunt het kerkblad ook online lezen, hiervoor is wel een account nodig. 

Abonnement aanvragen of vragen over de bezorging:
Stuur bij voorkeur vragen over abonnementen en de bezorging via ln.ne1596636380dreow1596636380dmrov1596636380reh@g1596636380nigro1596636380zeb1596636380.

• Woerden: J. Vroege (0348-411351)
• Zegveld: Fam. Beuckens (0348-692028)

Contact met de redactie:
Stuur bij voorkeur vragen aan de redactie via de e-mail naar ln.ne1596636380dreow1596636380dmrov1596636380reh@e1596636380itcad1596636380er1596636380. Ook de kopij kan naar dit mailadres.

Hoofdredactie:

 • Noord+West: C.P. Veerman (0348-415416)
 • Centrum-Oost: J. van Zelst-den Hartog (0348-430264)
 • Eindredactie: A.K.S. Polderman

Verschijningsdata van Hervormd Woerden in 2020:

 • 16 juli 
 • 21 augustus 
 • 4 september
 • 25 september
 • 15 oktober
 • 6 november
 • 27 november
 • 18 december
De deadline voor kopij is op maandag om 16.00 van de week dat het kerkblad uitkomt. 

Wij willen zorgvuldig met iedereens gegevens omgaan. Zie voor meer informatie onze AVG pagina.

Als je het onderstaande contactformulier invult, proberen we je zo snel mogelijk te antwoorden. 

Technisch beheer & (eind)redactie N+W: Mariëlle Zondervan
(Eind)redactie C-O: Antje Houmes

Ook bereikbaar via ln.ne1596636380dreow1596636380dmrov1596636380reh@e1596636380tisbe1596636380w1596636380

Vul het contactformulier in, dan zorgen wij ervoor dat je vraag bij de juiste persoon terechtkomt.