Huiskringseizoen 2020/2021 – In vuur en vlam

Voor het seizoen 2020-2021 is niet gekozen voor een Bijbelboek, maar voor een thema dat door meerdere gemeenteleden aangedragen is: de persoon en het werk van de Heilige Geest. We hopen meer van de Heilige Geest en zijn werk te ontdekken aan de hand van het boekje Leven door de Geest door ds. PL.R. (Ron) van der Spoel. Het boekje wordt aangevuld met een reader die de commissie heeft samengesteld.

Het themalied:

Wat roept het thema op?

Samen met de kringleiders hebben we op de eerste kringleidersavond (7 september) stilgestaan bij de vraag wat het thema In vuur en vlam oproept. In het verslag van de kringleidersavond lees je een korte impressie van een aantal gedachten die bij de aanwezigen naar boven kwamen. In de loop van het jaar hopen we hier met elkaar verder mee bezig te zijn.

Als er nieuwe vragen en gespreksonderwerpen naar voren komen, laat het weten op één van de kringleidersavonden, bij de commissieleden of mail deze naar . Aan het einde van het seizoen hopen we ook met elkaar terug te blikken op wat het thema ‘In vuur en vlam’ onder ons heeft uitgewerkt. We zien uit naar een gezegend winterseizoen!

Data kringleidersavonden

De kringleidersavonden zijn op elke dinsdag van de maand: 3 november, 1 december, 5 januari, 2 februari, 2 maart en 6 april om 20.00 in de Maranathakerk. De verslagen van de kringleidersavonden kun je downloaden onderaan deze pagina.

Bekijk: