Beroep vanuit Nigtevegt aanvaard door ds. Berkheij

Ds. Hans Berkheij ontving op 14 april een beroep van de Protestantse gemeente in Nigtevecht. Op 2 mei liet ds. Berkheij aan onze gemeente weten dat hij dit beroep met blijdschap en overtuiging aanvaard heeft. Het gaat om een beroep voor 70% van de werktijd. De overige 30% kan ds. Berkheij aan onze gemeente verbonden blijven. Ds. Berkheij heeft na ontvangst van het beroep drie weken om een besluit te nemen.

Wij informeren u graag over de principe-afspraken die de kerkenraad met Ds. Berkheij heeft gemaakt.

Principeafspraak 1: Ds. Berkheij nog ruim 1,5 jaar voor 30% verbonden

Ds. Berkheij heeft bij zijn mededeling aan de kerkenraad over het te verwachten en inmiddels uitgebrachte beroep aangegeven dat hij voor 30%  (gemiddeld 1,5 dag per week) aan onze gemeente verbonden kan blijven. Hij heeft daarbij aangegeven dat dat in principe voor een periode van maximaal 1,5 à 2 jaar zal zijn. In deze tijd woont hij wel in de pastorie van de gemeente in Nigtevecht. Na deze periode neemt hij helemaal afscheid van Woerden. Deze periode kan worden gebruikt voor het vormgeven van een goed senioren-pastoraat.

Principeafspraak 2: Overige 70% predikantsplaats biedt tussentijds ruimte voor fulltime kerkelijk werker

Ons College van kerkrentmeesters heeft globaal uitgerekend dat voor de 70% predikantsplaats die na het gedeeltelijke vertrek van Ds. Berkheij vrijvalt tijdelijk een kerkelijk werker met een aanstelling van 100% kan worden benoemd. Met het gegeven dat een predikant voor circa 20% van zijn werktijd aan pastoraat besteedt en dit bij een kerkelijk werker veel hoger ligt, plus de 30% van Ds. Berkheij betekent dit een aanzienlijke stijging van het aantal uren dat aan pastoraat in onze wijk kan worden besteed. De kerkenraad is van mening dat hieraan veel behoefte is, met de nadruk op het pastoraat voor senioren van onze wijk. De kerkelijk werker in de ruimte van een predikantsplaats is een tijdelijke oplossing. De plaatselijke regeling waarin staat dat er twee predikantsplaatsen aan onze wijkgemeente verbonden zijn wordt hiermee niet gewijzigd. Wanneer ds. Berkheij afscheid neemt van de gemeente, zal de gemeente gehoord worden in wat wenselijk is voor de langere termijn.

Werkgroep werving kerkelijk werker

In principe is dan ook besloten om direct daarna een procedure te starten voor het werven van een kerkelijk werker voor een volledige weektaak. We stellen dan een werkgroepje in om hieraan vorm en inhoud te geven. Wilt u, naast enkele kerkenraadsleden, hierin deelnemen dan kunt u contact opnemen met één van de scriba’s. Op een nader te bepalen moment in de procedure zullen wij de gemeente betrekken bij de te maken keuze.

Mede afhankelijk van de voor benoeming voor te dragen kerkelijk werker kan hij/zij dan binnen de tijd dat Ds. Berkheij nog in Woerden werkt door hem worden ingewerkt en/of gecoacht.

Verdere informatie en vragen

Via de website, de kerk-app en Hervormd Woerden houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, aarzel dan niet met ons contact op te nemen.

Jan Zwaneveld, namens de kerkenraad van wijkgemeente Noord+West