Beperkt bezoek (30) kerkdiensten weer mogelijk

Vanaf zondag 7 maart 2021 kunt u of kun jij als gemeentelid de kerkdiensten weer bezoeken. Tegelijk met deze voorzichtige openstelling benadrukken we extra het belang van het opvolgen van de maatregelen en het nemen van onze verantwoordelijkheid. Kom niet naar de kerk als je klachten hebt. Lees als je twijfelt vooraf de exacte adviezen van het RIVM na.

Bij de openstelling horen ook de volgende belangrijke aandachtspunten:

  • Per kerkdienst kunnen maximaal 30 gemeenteleden aanwezig zijn.
  • Draag een mondkapje als je je verplaatst. Dat is als je de kerk binnenkomt, als je door de kerk loopt en als je de kerk verlaat. Als je op je plaats zit, mag het mondkapje af. 
  • Wil je een dienst in de kerk bijwonen? Dan is het verplicht om je aan te melden.
  • We zingen niet als gemeente, er wordt gezongen door enkele voorzangers
  • We adviseren om kwetsbare mensen en mensen uit risicogroepen de dienst online te (blijven) volgen

Achtergrond voor dit besluit

De aanleiding voor deze voorzichtige heropenstelling van kerkdiensten voor gemeenteleden is de persconferentie van dinsdag 23 februari. In deze persconferentie werd aangegeven dat we stapsgewijs op weg zijn naar een opening van de samenleving. In reacties op dit bericht heeft de landelijke PKN aan de PKN-gemeentes gevraagd om ook te kijken naar mogelijke versoepelingen voor ons kerkelijk leven. Lees het bericht van de landelijke PKN.

Als Hervormde Gemeente Woerden hebben we deze oproep ter harte genomen. Daarom worden onze kerkdiensten, binnen de landelijke adviezen van de PKN, weer voor een kleine groep gemeenteleden te bezoeken. We proberen zo op een verantwoorde manier ruimte te nemen om de schraalheid van deze tijd iets te verzachten.