Alles recht gezet

Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont

2 Petrus 3:13

Wie heeft het vroeger niet gezongen? “In de maneschijn, klom ik op een trapje door het raamkozijn.” Een liedje met allerlei peutergebaren: “En dit is recht en dat is krom. En zo draaien wij het wieltje nog eens om.” Handige begrippen om jong te leren, want al snel merk je hoeveel er krom is in deze wereld. In een oud huis (niets ten nadele van ons prachtige huis aan de Meeuwenlaan), maar ook in een oude wereld, waar zoveel scheef gegroeid is. En recht verdraaid wordt. Iets wat steeds maar doorgaat, ondanks alle opvoeders en handhaving en inspanningen van de rechterlijke macht.

In het Nieuwe Testament wordt in Handelingen 2:40 en Filippenzen 2:15 zelfs gewaarschuwd voor een ‘kromme generatie’. In het Grieks wordt daar het woord σκολιός gebruikt, waar de medische term scoliose vandaan komt, een verdraaiing van de wervelkolom en de romp. Zowel Petrus op de eerste Pinksterdag als Paulus in zijn brief aan de Filippenzen waarschuwen voor ‘kromme mensen’ die alles verdraaien. En dat wieltje draait maar door…

Totdat het stopt. Want als Jezus terugkomt, schrijft Petrus in zijn tweede brief, dan gaat al het kromme eraan. Want dan komt Jezus, de Rechter. En Zijn komst zal zo heerlijk zijn dat alles waar onrecht aan kleeft eraan gaat. Zodat zelfs de hemel smelt en de aarde schoon brandt. Opdat er een volkomen (ver)nieuw(d)e schepping komt. Een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Daar hoort het kromme niet meer thuis. En het onrecht kan er niet bestaan omdat de Rechter er ook woont. Hij is er thuis en in Zijn nabijheid wordt recht gezet.

De week van gebed heeft in 2023 het thema Doe goed, zoek recht. Uitgangspunt is Jesaja 1:17: “Leer goed te doen, zoek het recht! Help de verdrukte, doe de wees recht, bepleit de rechtszaak van de weduwe.” En hoe terecht is die oproep in deze kromme wereld. Dat juist zij die Jezus’ komst verwachten het recht zoeken en doen. In navolging van Hem. Die niet alleen liet zien wat een recht leven is, maar ook gerechtigheid bracht. Door recht te doen aan de toorn van Zijn Vader over al ons onrecht. Hoe bijzonder dat God Zelf al in Jesaja 1:18 – na de oproep in vers 17 om recht te doen – zegt: “Kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren … al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw, al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol.

Dankzij de gerechtigheid die Jezus Christus verwierf, kunnen wij met ons kromme leven bij God komen. En uit dankbaarheid voor de geschonken gerechtigheid, het goede doen en het recht zoeken. Met alle gebrek. Waardoor we steeds sterker die nieuwe hemelen en die nieuwe aarde verwachten waarop gerechtigheid thuis is en alles recht gezet zal zijn.

Ds. B. (Bastiaan) Visser