Activiteiten (wijkoverstijgend)

Agenda

Agenda Jeugdwerk

Algemeen

De Petruskerk is open op woensdagen van 10.00 tot 12.00 uur en op zaterdagen van 11.00 tot 16.00. In het koor kan de bezoeker een kaarsje aansteken en gaan zitten om te bidden of te mediteren. De looproute (ivm Corona-maatregelen) wordt aangegeven.

Iedereen die van zingen houdt is een aantal keer per jaar op vrijdagmiddag van harte welkom in ‘t Oude Landt. Het zanguurtje begint om 15.00 uur en staat onder leiding van een van de Woerdense predikanten.

Een aantal vrijdagavonden per jaar vindt “Kaarsjes in de Petrus” plaats. De Petruskerk is dan open om even aan iemand te denken, iemand te steunen door een kaarsje aan te steken, even rust te zoeken of iets op te schrijven op een kaartje. De geschreven woorden worden meegenomen in de voorbede van de dienst op zondag. Meer informatie vind je op de Facebook-pagina.

Iedere woensdagmorgen is er om 9.00 het interkerkelijk morgengebed. We komen in de Petruskerk bij elkaar om te bidden, te luisteren naar muziek, zang en een korte overdenking na schriftlezing. De overdenking wordt verzorgd door de plaatselijke predikanten en pastoraal werkers. Zo beleven we de eenheid onder Woerdense gelovigen. Na afloop (rond 9.45) van het morgengebed drinken de bezoekers met elkaar koffie in Het Centrum. Coördinator: Wim Oudijk, tel. 06-28464749, e-mail.

De kindermiddag is: samen zingen, naar een Bijbelverhaal luisteren en knutselen voor alle kinderen van de basisschool. De middagen worden in de Maranathakerk gehouden. De eerstvolgende data voor 2022 zijn: woensdagmiddag 6 april en 11 mei. De middag is van 14.30 tot 16.00. Meer informatie vind je hier.

En meer..

De wijkgemeenten Centrum-Oost en Noord+West organiseren ook los van elkaar allerlei activiteiten. Je vindt ze hier:
Activiteiten Centrum-Oost
Activiteiten Noord+West

Zoek je een activiteit waarmee je actief bij kunt dragen aan de gemeente? Kijk dan op onze ‘wat kan ik doen? ‘ pagina.