Actie Kerkbalans & Informatieavond 16 januari

De Actie Kerkbalans 2023 is volop in voorbereiding en wij willen u daar graag over informeren. De actie wordt gehouden van 15 januari t/m 29 januari 2023 onder het motto “Geef vandaag voor de kerk van morgen”. Tijdens deze actie vragen wij u om een financiële bijdrage zodat we ook in 2023 kunnen doen waar we als kerk voor staan. In de loop van de eerste week van de actie ontvangt u een persoonlijke brief en de jaarlijkse folder met drie prachtige interviews en financiële informatie.

Informatieavond

Tijdens de Actie Kerkbalans organiseert het College van Kerkrentmeesters een informatie-bijeenkomst op maandag 16 januari om 20:00 uur in de Maranathakerk. Op deze avond informeren wij u over de begroting voor 2023. Voor het eerst kunnen we de begroting niet sluitend krijgen. We ramen een verlies van € 120.000, wat we nog kunnen dekken uit onze bestemmingsreserves.

Tijdens de tweede helft van de bijeenkomst zal een van de diakenen het een en ander vertellen. Wij willen hiermee een zo breed mogelijk beeld geven van wat er enerzijds aan gelden nodig is en anderzijds wat de diaconie kan doen voor mensen die niets kunnen geven en krap bij kas zitten.

Wij hopen op uw financiële bijdrage voor 2023, als ook u op 16 januari te ontmoeten.

Geven

U krijgt ook dit jaar een antwoordformulier/machtiging. Wij verzoeken u het antwoordformulier in de retourenvelop te doen. Wij zorgen na de actieweken voor de verwerking van de machtigingen. Contant geld of collectebonnen in de retourenvelop is evenals vorige jaren ook mogelijk, maar wij geven de voorkeur aan invulling van het antwoordformulier. Daarnaast kunt u dit jaar ook weer via de Hervormd Woerden App uw bijdrage voldoen.

Als u ons een machtiging geeft om maandelijks te incasseren, zal de eerste incasso rond 27 februari 2023 plaatsvinden, dit zal dan ook een dubbel incassobedrag zijn. Vanaf maart incasseren we het door u opgegeven maandbedrag.

Net als voorgaande jaren worden de retourenveloppen niet door onze medewerkers bij u opgehaald. Op een sticker op de envelop staan een aantal adressen en wij verzoeken u uw retourenvelop uiterlijk op maandag 23 januari om 18:00 uur bij één van de adressen door de bus te doen. Dit kan ook bij onze kerkgebouwen en Het Baken

Voor hetzelfde geld geeft u meer

U kunt misschien meer geven zonder dat het u iets extra kost. Dat kan als u gebruik maakt van de periodieke giftenaftrek.

Een periodieke gift is een gift waarbij u minimaal vijf jaar lang jaarlijks eenzelfde bedrag schenkt. Dit bedrag mag u volledig aftrekken bij uw belastingaangifte: de drempel van 1% van uw inkomen (met een minimum van € 60) en het maximum van 10% van uw inkomen vervallen. U krijgt daardoor meer geld terug van de Belastingdienst dan bij een gewone gift. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan het totale fiscale voordeel in 2023 oplopen tot ruim 37%. Dit voordeel kunt u ten goede laten komen aan de kerk. Zo verhoogt u uw bijdrage, zonder dat het u extra geld kost.

Maakt u geen gebruik van de regeling van de periodieke gift? Dan kan uw gift als gewone gift nog altijd fiscaal aftrekbaar zijn. In dat geval gelden echter wel de eerder genoemde drempel en maximum.

Overeenkomst

Wilt u gebruikmaken van deze regeling? Neem dan vóór uw eerste betaling voor de Actie Kerkbalans contact op met de penningmeester, de heer H. de Vries, via . Wij regelen in dat geval een overeenkomst die aan de voorwaarden voldoet.

Heeft u door middel van een Periodieke gift-overeenkomst vóór 2023 al een meerjarige toezegging gedaan dan krijgt u dezelfde brief met de folder en daarnaast een email. Mocht u de periodieke gift willen verhogen dan staat in de email hoe u dat kunt doen.