Actie Kerkbalans 2024

Actie Kerkbalans wordt gehouden van 13 januari t/m 27 januari 2024 onder het motto “Geef vandaag voor de kerk van morgen”. Tijdens deze actie vragen wij u om een financiële bijdrage zodat we ook in 2024 kunnen doen waar we als kerk voor staan.

Gericht geven

Dit jaar kun je met Actie Kerkbalans ‘gericht geven’ voor je eigen wijkgemeente.

Kies je voor gericht geven aan één wijk, dan is het goed om te weten dat niet uw hele bijdrage naar deze wijkgemeente gaat. Dat werkt zo: van de hele opbrengst van Actie Kerkbalans wordt eerst een deel van de gezamenlijke kosten voor beide wiiken betaald. Denk daarbii aan kosten voor het onderhoud van de kerkgebouwen, de kosters, de afdracht aan de landelijke kerk, financiele diensten, het kerkblad en de app.

Het geld dat na betaling van deze kosten overblijft is bestemd voor het pastoraat: de inzet van predikanten en kerkelijk werkers. Het geld voor het pastoraat wordt verdeeld over de beide wiikgementen. Deels speelt het aantal huishoudens dat is ingeschreven bij een wijk hierbij een rol, en deels het bedrag dat is opgehaald met Gericht Geven.

Via de onderstaande knoppen ga je naar de digitale geefactie van je voorkeur in de Hervormd Woerden app (ook via de browser beschikbaar). Heb je de app nog niet? Dan word je doorgestuurd naar de aanmeldpagina. Op deze webpagina vind je meer informatie over de installatie.

Voor hetzelfde geld geeft u meer

Wilt u een gift doen aan onze gemeente bij de Actie Kerkbalans? Dan kunt u misschien meer geven zonder dat het u iets extra kost. Dat kan als u gebruik maakt van de periodieke giftenaftrek.

Een periodieke gift is een gift waarbij u minimaal vijf jaar lang jaarlijks eenzelfde bedrag schenkt. Dit bedrag mag u volledig aftrekken bij uw belastingaangifte: de drempel van 1% van uw inkomen (met een minimum van € 60) en het maximum van 10% van uw inkomen vervallen. U krijgt daardoor meer geld terug van de Belastingdienst dan bij een gewone gift. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan het totale fiscale voordeel in 2024 oplopen tot 36,97%. Dit voordeel kunt u ten goede laten komen aan de kerk. Zo verhoogt u uw bijdrage, zonder dat het u extra geld kost.

Wilt u gebruikmaken van deze regeling? Neem vóór uw eerste betaling voor de Actie Kerkbalans contact op met de penningmeester, de heer H. de Vries, via . Wij regelen in dat geval een overeenkomst die aan de voorwaarden voldoet en uiteraard kunt u dan ook aangeven of u gericht wilt geven voor één van de wijken.

Maakt u geen gebruik van de regeling van de periodieke gift? Dan kan uw gift als gewone gift nog altijd fiscaal aftrekbaar zijn. In dat geval gelden echter wel de eerder genoemde drempel en maximum.

Begroting en toelichting begrippen

Opbrengsten onroerende zakenVerhuur kerken en gebouwen incl. buffetten e.d.
Opbrengsten levend geldOpbrengst Actie Kerkbalans, collecten, kerkblad, giften
Door te zenden collecten en giftenCollecten ontvangen ten behoeve van derden
Kosten kerkelijke gebouwen(voorziening) onderhoud, verzekeringen, energie, e.d.
Niet-kerkelijke eigendommen en inventarissenKosten Kerkplein 7 (‘oude Concordia’) en inventaris
Pastoraat resp. diaconaal pastoraatKosten en vergoedingen predikanten en kerkelijk (jeugd-)werkers
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteitenKosten kerkdiensten, wijk- en jeugdwerk
Verplichtingen/bijdragen aan andere organenKosten landelijke kerk, classes en streek-/ gemeenteverbanden
Salarissen en vergoedingenKosten en vergoedingen kosters, musici en anderen/ vrijwilligers
Kosten beheer, administratie en archiefOverige kosten o.a. (leden-)administratie, kerkblad en app
Incidentele baten en lastenNiet- jaarlijks terugkerend (bijv. legaten)
Algemene en bestemmingsreserve/ -fondsenHet totaal van de positieve en negatieve resultaten uit de voorgaande jaren/ het verleden (evt. met een specifieke bestemming)
VoorzieningGeld dat nu wordt gereserveerd voor onderhoud in de toekomst