Actie Kerkbalans 2022

De Actie Kerkbalans 2022 is momenteel volop in voorbereiding. De actie wordt gehouden van 16 januari t/m 24 januari 2021 onder het motto “Geef vandaag voor de kerk van morgen”. In de loop van die week ontvang je een persoonlijke brief en de jaarlijkse folder met vier prachtige interviews en financiële informatie.

Geven door inleveren retourenvelop of via Hervormd Woerden app

Je krijgt ook dit jaar een acceptgirokaart en een toezeggings- en machtigingskaart. Wij verzoeken je één van beide in de retourenvelop te doen en deze niet zelf in te sturen naar uw bank, zodat wij kunnen zien wat er is toegezegd. Wij zorgen direct na de actieweek voor de verzending van de ingevulde kaarten. Contant geld in de retourenvelop is evenals vorige jaren ook mogelijk, maar wij geven de voorkeur aan invulling van één van de kaarten. Daarnaast kun je dit jaar voor het eerst ook via de Hervormd Woerden App je bijdrage voldoen.

Net als vorige jaar worden, in verband met de coronasituatie, de enveloppen niet door onze medewerkers opgehaald. Op een sticker op de envelop staan een aantal adressen en wij verzoeken je de retourenvelop uiterlijk op maandag 24 januari om 18:00 uur bij één van de adressen door de bus te doen. Dit kan ook bij onze kerkgebouwen en Het Baken

Periodieke Schenking

Heb je door middel van een Periodieke Schenkings Overeenkomst vóór 2022 al een meerjarige toezegging gedaan dan krijg je  dezelfde brief met de folder en daarnaast een email. Mocht je de periodieke schenking willen verhogen dan staat in de email hoe je dat kunt doen.

Informatieavond

Tijdens de Actie Kerkbalans organiseert het College van Kerkrentmeesters op 17 januari vanaf 20.00 een digitale informatie-bijeenkomst. Wij informeren je dan over de begroting voor 2022 en meer in het algemeen over de financiële situatie van onze gemeente. Er zal ook een gesprek plaatsvinden tussen jong en oud over geven in de kerk. Deze avond is een goede gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan, om vragen te stellen, naar elkaar te luisteren en suggesties te doen. Via deze link vind je meer informatie over de avond en het aanmeldformulier.