Aanscherpingen coronamaatregelen

Naar aanleiding van de laatste aanscherpingen van coronaregels, maken ook wij op advies van de PKN weer aanpassingen.

Concreet geldt vanaf 6 november het volgende:

  • De 1,5 meter afstand regel komt weer terug. In beide kerken zijn er daardoor maximaal 125 plaatsen beschikbaar.
  • Bij verplaatsingen dragen we mondkapjes. We blijven zoveel mogelijk op onze plaatsen.
  • Aanmelden voor de kerkdienst is verplicht.
  • Er wordt geen corona toegangspas gevraagd bij de kerkdiensten. Ook bij georganiseerde jeugdactiviteiten tot en met 17 jaar geldt wordt ook geen corona toegangspas gevraagd
  • Tijdens de kerkdienst mag door een koor of cantorij gezongen worden. Ook gemeentezang blijft mogelijk, maar probeer dit ingetogen te doen.
  • De kerk wordt goed geventileerd.
  • In alle gevallen blijven ook de basisregels gelden, zoals: ‘Was regelmatig en goed je handen’ en ‘Blijf thuis bij klachten en laat je testen’.
  • Niet alle liederen worden door de hele gemeente gezongen. We proberen ingetogen samen te zingen.