Gesprek en gebed

zorg en hulp
zorg en hulp
zorg en hulp
zorg en hulp
zorg en hulp
zorg en hulp
zorg en hulp
zorg en hulp
Gesprek en gebed Praktisch en financieel

Omzien naar elkaar

We vinden het belangrijk om aandacht te hebben voor elkaar. Dit gebeurt spontaan, maar ook georganiseerd vanuit de beide wijkkerken. Contactpersonen, ouderlingen en predikanten onderhouden allemaal in (een deel van) deze wijken contact met gemeenteleden.

De contactpersoon komt regelmatig aan de deur om dingen te bezorgen. Vraag hem of haar gerust een keer binnen voor een kopje koffie of thee. Dan leren jullie elkaar beter kennen en vertel je misschien makkelijk als er iets feestelijks speelt of als het niet zo goed gaat.

Persoonlijk gesprek

Wil je praten over levens- of geloofsvragen? Of ga je door een moeilijke tijd vanwege ziekte, werkloosheid of relatieproblemen? Dan wil je wijkouderling er graag voor je zijn. Je kunt hem of haar zelf aanspreken, je contactpersoon op de hoogte brengen of een mail sturen naar de coördinator van het pastoraat.

Coördinator pastoraat Opstandingskerk, ln.ne1558543400knalk1558543400krek@1558543400KOtaa1558543400rotsa1558543400P1558543400
Coördinator pastoraat Kruiskerk, ln.ne1558543400knalk1558543400krek@1558543400KKtaa1558543400rotsa1558543400P1558543400

Voorbede in de dienst

Iedere zondagmorgen in de kerkdienst bidden we met elkaar. Speelt er iets in jouw leven waar je graag voor wilt laten bidden of danken tijdens de voorbede? Leg dan een briefje in het voorbedeboek dat bij de ingang van de kerkzaal ligt of stuur een mail naar de scriba van jouw wijk (ln.ne1558543400dreow1558543400nkp@k1558543400reksg1558543400nidna1558543400tspo.1558543400abirc1558543400s1558543400">scriba Opstandingskerk of scriba Kruiskerk). 

Gebedsgroepen

In de gemeente is een aantal gebedsgroepen. Gebedsgroepen bestaan uit gemeenteleden die gezamenlijk tot God bidden over allerlei onderwerpen die met onze gemeente en gemeenteleden te maken hebben. Wil je deelnemen aan zo’n gebedsgroep of heb je gebedspunten? Laat het weten aan de wijkpredikanten.